Fogdeboligen på Dagsrud

Bilder fra den vakre Fogdeboligen fra 1847 på Dagsrud. Styret i Holla Historielag har vært på befaring og stiller spørsmål om Nome kommunes vilje til vern om gamle bygninger.

Fogdeboligen på Dagsrud (1)
Fogdeboligen på Dagsrud (2)
Fogdeboligen på Dagsrud (3)
 

5 kommentarer

  • Den er satt opp i 1820 årene.

    • Takk for info. Vi har basert oss på opplysninger som Gerhard Hedlund hadde i en artikkel i Holla-Minner i 2006 om at bygget blei tatt i bruk i 1847. Hvilke kilder bruker du?

  • Dagsrud ble skilt fra Eie i 1826 da Carl Frederich Herman Rolsted fikk kjøpt eiendomen av svigerfaren Bertel Bomhoff. Kildene (Holla boka) sier at han levde som gårdbruker der fra 1843. Så en må anta at bygningen ble påbegynt en gang etter 1826. I 1847 ble han derimot lensmann som han var fam til han døde. Det er et fint bilde av Rolsted med familie foran hovedhuset gjengitt i boken om Henrik Ibsen skrevet av Arvid Høgvoll og Ruth Berland. Jeg har forøverig orginalbildet hos meg.

  • Er bygningen fredet/vernet ?

  • Bygg eldre enn 1850, som er tilfelle her, har alle en spesiell vernestatus etter Kulturminnelovens paragraf 25. Holla Historielag har tidligere foreslått at denne bygningen blir en del av Nome kommunes kulturminneplan.

    I brev fra Telemark fylke i forbindelse med Haugbygningen sto det: «AIle offentlige instanser har etter kulturminnelovens § 25 meldeplikt i saker som gjelder vesentlig endring eller rivning av bygg eldre enn 1850. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at antallet bygg som er fra før 1850 er svært begrenset og rivning eller vesentlig endring av slike bygg kan være i strid med kulturninneloyens formål i § l. Telemark fylkeskorrmune
    mener det skal særdeles tungtveiende argumenter og vurderinger til før rivning av bygg eldre enn 1850 kan tillates.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *