Årsmøte i Holla Historielag

Innkalling til årsmøte i Holla Historielag 2019
Tid/Sted: Torsdag 28. februar kl. 18 i Slusevokterboligen, Krøssset.

Sakliste:
1. Godkjenning av sakliste og innkalling
2a. Valg av årsmøtesekretær og årsmøteleder
3. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen
4. Regnskap
5. Fastsetting av medlemskontingenter (forslag uendret 200kr. eller 300 kr. for familie)
6. Budsjett og årsmelding
8. Innkomne saker. Saker fra medlemmene (meldes styret innen ei uke før møtet)
9. Valg

Årsmøte i Holla HistorielagEtter årsmøtet:
Utdeling av Holla Historielags lokalhistoriepris.
Servering av pizza, brus/kaffe og bløtkake.
Underholdning ved Bernt Solvoll. Visning av en liten snutt med langeleik-spill og framvisning av noen nye og gamle bilder fra Holla.

Velkommen til en hyggelig kveld.