Årsmøte 2022 – på RIBO

Årsmøte 2022
Årsmøte i Holla Historielag 2022 avholdes på RIBO torsdag 10. mars kl.18:00.

Foruten de vanlige årsmøtesakene, blir det underholdning, nettside-nyheter, utdeling av lokalhistoriepris og servering.

Innspill til årsmøtet må være styret i hende innen 3. mars.

Velkommen til en hyggelig kveld.