Årsmøte i historielaget 2024

Holla Historielag innkaller til årsmøte mandag 11. mars 2024 kl. 18:00 på RIBO.

Sakliste:
1. Godkjenning av sakliste og innkalling
2. Valg av årsmøtesekretær, årsmøteleder og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen
3. Regnskap
4. Fastsetting av medlemskontingenter
5. Budsjett og årsmelding
6. Innkomne saker
    Saker fra medlemmene må meldes styret innen ei uke før årsmøtet
7. Valg.
 • Til pkt.3: Regnskap
  Kasserer Rune Vibeto gjennomgår hovedtallene i regnskapet for 2023.
 • Til pkt.4: Fastsetting av medlemskontingenter
  Styrets forslag er at kontingenten forblir uendret: kr 200,- for enkeltpersoner og kr 300,- for familiemedlemskap
 • Til pkt.5: Budsjett og årsmelding
  Kasserer Rune Vibeto gjennomgår hovedtallene i budsjettet for 2024.
  Sekretær Bjørn Werner Nilsen gjennomgår årsmeldingen for 2023.
 • Til pkt.6: Innkomne saker
  Styret vedtok i møtet 5.februar å be om at vårt medlemskap i Landslaget for Lokalhistorie tas opp til behandling på årsmøtet. I Lover for Holla Historielag vedtatt 28.04.1978 og senere revidert av årsmøtene 30.11.2007, 05.11.2008 og 01.03.2017 (§6) er det fastsatt at laget skal stå tilsluttet Landslaget for Lokalhistorie og at lovendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.
  Kassereren har gjort styret oppmerksom på at kostnaden ved medlemskapet i Landslaget for Lokalhistorie er urimelig i forhold til vår kontakt med laget. Rune redegjør for saken.

Etter årsmøtesakene blir det servering, bildekavalkade fra aktivitetene i 2023 og litt statistikk om historielaget.

Velkommen til en hyggelig kveld!