Årsmøte i historielaget

Årsmøte i Holla Historielag avholdes mandag 13. mars kl. 18.00 på RIBO.

Sakliste:

  1. Godkjenning av sakliste og innkalling
  2. Valg av årsmøtesekretær, årsmøteleder og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen
  3. Regnskap
  4. Fastsetting av medlemskontingenter. Forslag uendret 200 kr. enkeltperson, 300 kr. familie.
  5. Budsjett og årsmelding
  6. Innkomne saker. Saker fra medlemmene (meldes styret innen ei uke før møtet)
  7. Valg
Bildet er fra arbeidet med ei ny bjønnestille
Etter årsmøtet:

  • Bilder fra lokalhistorien
  • Servering. Pizza, kaffe og kake

Velkommen til en hyggelig kveld.