Årsmøte i Holla Historielag 2020

Årsmøte i Holla Historielag
Årsmøtet avholdes i Slusevokterboligen, Krøsset – torsdag 27. februar kl.18.00.

Sakliste
1. Godkjenning av sakliste og innkalling
2. Valg av årsmøtesekretær og årsmøteleder
3. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen
4. Regnskap
5. Fastsetting av medlemskontingenter (forslag uendret 200kr. eller 300 kr. for familie)
6. Budsjett og årsmelding
8. Innkomne saker. Saker fra medlemmene (meldes styret innen ei uke før møtet)
9. Valg

Etter årsmøtet:
Servering av pizza, brus/kaffe og bløtkake.
Underholdning ved Bernt Solvoll.
Presentasjon av vår nye interessante internettside med bl.a. opptak fra Ulefoss Danseorkester.

Velkommen til en hyggelig kveld!