Fridtjof Barth-Larsen – et fargerikt menneske (NB! Merk ny dato)


Historielaget inviterer til mimrekveld på Krøsset med Dag Barth-Larsen torsdag 23. november 2023 kl.19:00.

Styret

ps
Arrangementet var opprinnelig berammet til torsdag 2. november, men er blitt utsatt fordi det kom for tett på et arrangemnet med tidligere statsråd Wenche Frogn Sellæg (H) på Øvre Verket.