Gjenstander og utstyr fra jerngruvene på Fen vises for første gang

Holla Historielag inviterer til lørdagstreff 6. november 2010, kl.11.00 i Fensfeltet Geologiforenings lokaler

I hele år har Sverre Aksnes og flere andre lett etter ting fra gruvedriften i jerngruvene på Fen. De har heist seg ned i synkene og krabbet innover i gruvene.

Og funnene har blitt mange. Noen av dem kan bare karakteriseres som sensasjonelle, på linje med tranlampen Aksnes viste fram på rusleturen i mai. Vi bruker lørdagstreffet til å samles hos våre venner i geologiforeningen.

Velkommen innom!