Tur til Grasdalen

Jakthytta på Brennebu
Eldre foto av Jakthytta på Brennebu, som vi passerer.

Det blir tur til Grasdalen søndag 22. mai. Vi starter fra Krøsset kl. 13 og offisiell start i Grasdalen blir rundt kl. 14. Vi kjører via Lunnebruene og gjennom bommen ved Brennebu. Medlemmer fra Lunde og Landsmarka trenger ikke møte på Krøsset, men kan kjøre via Lunnebruene og gjennom bommen ved Brennebu.

Vi ber om at folk avtaler felleskjøring. Vegen innover er ikke den beste, spesielt ikke for låge biler. Kjøring på eget ansvar.

I Grasdalen blir det orienteringer fra Sigfred Steinhaug, Kai Ove Bjerkelund og Svein Tore Høidalen. Her blir vi orientert on både nåtid og fortid, om sagn, litt om okkulte ting og historier ellers.

NB!
Arrangementet er gratis og er forbeholdt medlemmer av Holla Historielag. Er du ikke medlem, kan man du melde deg inn (kr. 200) ved å kontakte Erling Susaas på tlf. 958 58 158. Det første året får en historielagets årbok Holla-Minner gratis.