Pusserhuset

Pusserhuset var navnet på den delen av jernverket der støpegodset ble rengjort for grader og støv. Det lå midt inne i bedriften, og i nærheten av smelteovn og støperi for å sikre kortest mulig transport.

Etter at det støpte godset var avkjølt, ble det «sopt» i «Soperhuset». Der ble det sandblåst for å få vekk rester av sand fra formingen og sot m.m. etter støpingen. Deretter ble ujevnheter og annet som skulle vekk fra godset slipt bort ved hjelp av store smergelskiver. Det var denne operasjonen som foregikk i Pusserhuset.

Støpegodset går fortsatt igjennom disse trinnene, men avdelingsnavnene har endret seg over tid. Det som vel tilsvarer Pusserhuset i dag kalles avdeling for mekanisk bearbeiding.

Her er to bilder fra Pusserhuset.

Fra høyre: Kristen Aamodt, Jens Stoa, Johannes Sandbakken og Johan Haugen
Fra høyre: Jens Stoa, Kristen Aamodt
Bildene er fra Nils Johan Stoas fotosamling. Teksten er basert på informasjon fra Per Bernt Tufte.
 
Du finner bildene igjen i fotoalbumet Gamle Holla-bilder sammen med en mengde andre gamle foto.


Klikk på et av bildene nedenfor for å åpne fotoalbumet i større størrelse. Da vil du kunne:
• se flere opplysninger om hvert enkelt bilde
• bla i fotoalbumet
• starte/stoppe lysbildeframvisnig av bildene
• legge på kommentarer på enkeltbilder