Bilder fra lagets aktiviteter

I dette fotoalbumet finner du bilder fra historielagets ulike møter og øvrige aktiviteter.
Klikk på et av bildene nedenfor for å åpne fotoalbumet i større størrelse. Da vil du kunne:
• se flere opplysninger om hvert enkelt bilde
• bla i fotoalbumet
• starte/stoppe lysbildeframvisnig av bildene
• legge på kommentarer på enkeltbilder