Restaurering av Holla kirkeruin

Dette fotoalbumet inneholder et utvalg bilder fra restaureringsarbeidet på Holla kirkeruin 1923–1925. Arbeidet ble ledet av arkeolog og arkitekt Gerhard Fischer. Han har sjøl tatt bildene, som gjengis her med tillatelse fra Riksantikvaren.
Klikk på et av bildene nedenfor for å åpne fotoalbumet i større størrelse. Da vil du kunne:
• se flere opplysninger om hvert enkelt bilde
• bla i fotoalbumet
• starte/stoppe lysbildeframvisnig av bildene
• legge på kommentarer på enkeltbilder