Widerøe flyfoto

Dette er bilder fra Holla Historielags samling av Widerøe flyfoto. Bildene er tatt i perioden 1950–1970. De kan også sees på Nasjonalbibliotekets nettsider.
Klikk på et av bildene nedenfor for å åpne fotoalbumet i større størrelse. Da vil du kunne:
• se flere opplysninger om hvert enkelt bilde
• bla i fotoalbumet
• starte/stoppe lysbildeframvisnig av bildene
• legge på kommentarer på enkeltbilder