Alle lydopptak

SidebildelenkeOmtaleKilde/Dato/Varighet
Baksås: Kåseri med Kari Baksås
Kåseri med Kari Baksås om det gamle Ulefoss
Kari Baksås (1918–2010) var lokalhistoriens «Grand old lady» i Holla. Med sin brilliante hukommelse var hun som et lokalhistorisk leksikon. I dette kåseriet forteller Kari om «alt» som er verdt å vite om det gamle Ulefoss.
Opptaket ble gjort 6. oktober 1978.
Holla Historielag
6. oktober 1978
41 min 57 sek
Briskemyr: Samtaler med Ingebret Briskemyr
Samtaler med Ingebret Briskemyr
Som aktiv motstandsmann og troppssjef i Mil.org under krigen hadde Ingebret Briskemyr (1916–2003) mye kunnskap om 2. verdenskrig. Bli med på en historietime hvor han tar oss gjennom krigsårene i Holla og de første fredsdagene.
Intervjuer på de to første opptakene er Kari Baksås. Opptakene er fra 1979.
Holla Historielag
1979
103 min 50 sek
Dammen: Samtale med Johannes Dammen
Samtale med Johannes Dammen
Johannes Dammen (1883–1962) er den siste som har skutt bjørn i Nome kommune. I dette intervjuet forteller han fra bjørnefellingen den 7. november 1912.
Intervjuer er Werner Nilsen. Opptaket ble gjort på slutten av 1950-tallet.
Privatarkiv
1950-tallet
20 min 18 sek
Dammen: Samtale med John Dammen
Samtale med John Dammen
John (Jon) Dammen (1895–1979), gift med Karen f. Grini (1895–1981), var bosatt ved Dammen på Tyri i Landsmarka. John forteller om møllearbeid, teglverksarbeid, fløting, skogsarbeid, jakt og fiske.
Intervjuer er Hans N. Heisholt. Opptaket er fra 1976.
Bildet av John Dammen er gjengitt etter samtykke fra Liv Dammen.
Privatarkiv
1978
56 min 49 sek
Espevolden: Samtale med Kristian Espevolden
Samtale med Kristian Espevolden
Kristian Espevolden (1885–1982) vokste opp på gården Espevalen og ble driver av øvre (søndre) Espevalen fra 1914 etter at gården ble delt. Her forteller han, 95 år gammel, om jord- og skogbruket i eldre tid, skoletiden og det første fotballaget på Ulefoss.
Intervjuer er Hans N. Heisholt. Opptaket ble gjort i 1980.
Privatarkiv
1980
21 min 50 sek
Fen-feltet: På botanisertur med professor Rolf Nordhagen
På botanisertur. Professor Rolf Nordhagen og studentene hans i arbeid på Fen-feltet ved Ulefoss.
Nordhagen dro land og strand rundt med 10-15 studenter. De oppholdt seg en uke på Fensfeltet, der de fant 440 plantearter, bl.a. moskusjordbær.
Radioprogram fra 1949. Programleder: Arne Altern.
NRK Radio
28. juli 1949
19 min 52 sek
Finchenhagen: Samtale med Hans Finchenhagen
Samtale med Hans Finchenhagen
Hans Finchenhagen (1892–1990) forteller om livet på Ulefoss i oppveksten da han bodde på Øvre Verket, Nedre Verket og i huset som ble kalt «Sibirien».
Hans forteller om jobben på Jernværket fra 14 års alderen, om tømmervelteplasser, lasteplasser, beiteplasser og fisking i Lilleevja ved Heggen.
Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket er fra 1978.
Bildet av Hans Finchenhagen er gjengitt etter samtykke fra Unni Madsen.
Holla Historielag
1978
27 min 44 sek
Finckenhagen: Samtale med Hans H. Finckenhagen
Samtale med Hans H. Finckenhagen
Hans Haraldsen Finckenhagen (1926–2009), gift med Bjørg (1928–2016), var smed i over 50 år ved Ulefos Jernværk. I samtalen forteller Hans inngående om arbeidet i smia fra 1941. Hans ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Intervjuer er Gunnar Hørthe. Opptaket ble gjort 27. januar 1998.
Bildet av Hans H. Finckenhagen er gjengitt etter samtykke fra Berit Borgen.
Holla Historielag
27. januar 1998
60 min 6 sek
Fjeldstad: Samtale med Reinhardt Fjeldstad
Samtale med Reinhardt Fjeldstad
Reinhardt Fjeldstad (1888 – 1980) bodde hele livet i Heisholtevja på Lanna og forteller her (90 år gammel) om livet på Lanna i gamle dager.
Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket ble gjort i 1978.
Bildet av Reinhardt Fjeldstad er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Øistein Fjellstad.
Holla Historielag
1978
29 min 46 sek
Furuheim: Samtale med Andreas Furuheim og Ole Haugen
Samtale med Andreas Furuheim og Ole Haugen
Andreas Evensen Furuheim (1890–1977) forteller om Vesthagan i tiden etter 1912, arbeidsliv, skoletiden, gamle hus og musikklivet på Ulefoss. Ole Haugen (1890–1970) bidrar også med opplysninger og historier.

Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket er fra 1966.
Bildet av Andreas Furuheim er gjengitt etter samtykke fra Øyvind Furuheim.
Holla Historielag
1966
57 min 38 sek
Grini: Samtale med Harald Grini
Samtale med Harald Grini
Harald Grini (1890–1972) ble født på søndre Grini i Landsmarka. Han jobbet hele livet i skogen med kullmilebrenning, fløting og tømmerhugst. Harald var en skogens mann og en ivrig jeger.
Intervjuer er Hans N. Heisholt. Opptaket ble gjort i 1972.
Privatarkiv
1972
30 min 12 sek
Grøndal: Samtale med Bertha Grøndal
Samtale med Bertha Grøndal
Bertha Andersdatter Grøndal (1881–1969), gift med Bent Johannesen Grøndal (1879–1928), vokste opp i Haugbygningen på Verket og var senere bosatt på Vesthagen. Her forteller hun om minner fra oppveksten.
Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket ble i 1966.
Privatarkiv
1966
54 min 2 sek
Hagen: Samtale med Harry og Gustava Hagen
Samtale med Harry og Gustava Hagen
Harry Hagen (1910–1998) og kona Gustava (1910–2006) f. Grøndal forteller om oppveksten og om hendelser på Ulefoss. I voksen alder bodde de i Herregårdshavna på Berget, Ulefoss.
Intervjuer er Willy Jørgensen (1920–2001). Opptaket ble gjort i 1990.
Bildet av Harry er gjengitt etter samtykke fra Ole Johan Moen.
Holla Historielag
1990
30 min 15 sek
Halvorsen: Samtale med Per Halvorsen
Samtale med Per Halvorsen
Per Halvorsen (1909–1994) var bosatt nederst i Kirkebakken, nær Holla nye kirke, sammen med kona Anna (1904 -1989). Han var en sentral personlighet på Ulefoss og var levende engasjert i bygdas kirke- og kulturliv. Både Per og Anna var musikalske talenter. Anna bak flygelet og Per med sine selvbygde fioliner.
Intervjuere er Kari Baksås og Elsa Stoa. Opptaket ble gjort i 1988.
Holla Historielag
1988
34 min 40 sek
Hanssen: Samtale med Hanna Hanssen om faren Måns Jønsson
Samtale med Hanna Hanssen om faren Måns Jønsson
Hanna Hanssen (1897–1985), bosatt på Lanna, forteller om sin far Måns Jønsson (1870–1963). Han ble født i Kävlinge i Sverige og var herskapskusk hos familien Cappelen på Ulefoss i 42 år.
Hanna var gift med Einar Hanssen (1899 -1988) og de var foreldrene til Finn Parkstad (1923 – 2013).
Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket er fra 1978.
Holla Historielag
1978
11 min 47 sek
Heisholt: Samtale med Marianne Heisholt
Samtale med Marianne Heisholt
Marianne Heisholt (1891–1981) vokste opp på nedre Vibeto. På sin 82-års dag forteller hun om gode barndomsminner fra nedre Vibeto og turer til Svartufs-stulen ved Stavsjø, hvor de eide skog.
Intervjuer er hennes sønn Hans N. Heisholt. Opptaket ble gjort 23. april 1973.
Bildet av Marianne Heisholt er gjengitt etter samtykke fra Gunleik Aspheim.
Privatarkiv
23. april 1973
19 min 4 sek
Hollaseter: Samtale med Erik Hollaseter
Samtale med Erik Hollaseter
Erik Hollaseter (1857–1954), eller Erik Kristiansen Dalen som han ble døpt, vokste opp på Dalen ved Hegland i Landsmarka. I intervjuet forteller 95-åringen om skolegang (omgangsskole) på Hegland og Røysland i Landsmarka. Om livet med tømmerhugst, fløtning og kullbrenning allerede fra 12 års alder.
Intervjuer er Ivar Holm. Opptaket ble gjort i august 1952.
Holla Historielag
August 1952
17 min 49 sek
Holte: Samtale med Karl Holte
Samtale med Karl Holte
Karl Holte (1898–1978) var bosatt på gården Holte i Landsmarka. Sammen med broren Halvor (1896–1992) felte han 11. desember 1926 den siste bjørnen i våre områder. Her forteller han fra bjørnejakten.
Opptaket ble gjort av Werner Nilsen på 1950-tallet.
Bildet av Karl og Halvor Holte er gjengitt etter samtykke fra Mariann Sandstå, som er barnebarn til Karl..
Privatarkiv
1950-tallet
13 min 51 sek
Holte: Lina Holte: «Bordstabeln»
Lina Holte: «Bordstabeln»
Hør Lina Holte spille «Bordstabeln» på langeleik. Melodien har sitt utspring i en historie fra saga ved Sannavannet i Landsmarka.
Opptaket ble gjort i 1956.
Bildet av Lina Holte f. Sanna er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Oddvar Kåsa.
Holla Historielag
1956
1 min 29 sek
Holte: Samtale med Lina Holte
Samtale med Lina Holte
Lina Holte (1891–1970) forteller om oppvekst på Sanna og skolegang på Brennebu skole fra 1900 til 1905. Her lærte hun å spille langeleik av Karen Brennebu (1867–1936). Lina fikk egen langeleik laget av sin storebror Gustav Sanna i 1903.
Intervjuer er Halvard Kårstein. Opptaket ble gjort på Hegland i Landsmarka i 1956.
Bildet av Lina Holte f. Sanna er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Oddvar Kåsa.
Holla Historielag
1956
4 min 13 sek
Hovland: Samtale med Johannes Nilsen Hovland
Samtale med Johannes N. Hovland
Johannes Nilsen Hovland (1896–1965) var bosatt på Skårdal nær Nomevann. Johannes forteller blant annet om elgjakt i Baksåsskogene mot Nuke og to tiur skutt med ett skudd. Et par «spøkelseshistorier» følger til slutt.
Intervjuer er Werner Nilsen. Opptaket ble gjort i 1959/1960.
Bildet av Johannes er gjengitt etter samtykke fra sønnen Nils Per Hovland.
Privatarkiv
1950-tallet
11 min 6 sek
Hovland: Samtale med Pauline Hovland
Samtale med Pauline Hovland
Pauline Hovland (1872–1963), gift med Nils Gulliksen Hovland (1864–1946), var født på Hegland og senere bosatt på Hovland i Landsmarka. I opptaket forteller Pauline om møter med bjørn og setring i Bømark på 1880-tallet.
Opptaket ble gjort av Werner Nilsen på 1950-tallet.
Privatarkiv
1950-tallet
17 min 49 sek
Jacobsen: Samtale med Andreas Jacobsen
Samtale med Andreas Jacobsen
Andreas Jacobsen (1889–1984) forteller om oppvekst, skolegang og dagliglivet på Ulefoss tidlig på 1900-tallet. Da han var 14 begynte han å arbeide hos Cappelen. I 1955 ble han hedret av Ulefoss Jernværk for lang og tro tjeneste. Blant mye annet forteller Andreas også om foreningslivet og om fotballagene på Ulefoss.
Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket ble gjort i 1978.
Bildet av Andreas Jacobsen er gjengitt etter samtykke fra Eva Lindgren/Arne Granheim.
Holla Historielag
1978
65 min 57 sek
Johnsen: Samtale med Peder Johnsen
Samtale med Peder Johnsen
Peder Johnsen (1909–1987) var jernverksarbeider i 49 år og bosatt hele livet i Ekornrød (Eikonrød). Gata Ekornrød ligger nær Holla nye kirke og består av 5 to-etasjes bygninger opprinnelig oppført som arbeiderboliger.
Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket ble gjort i 1979.
Holla Historielag
1979
30 min 17 sek
Jøntvedt: Samtale med Hans Kjøstolsen Jøntvedt
Samtale med Hans Kjøstolsen Jøntvedt
Hans Kjøstolsen Jøntvedt (1890–1970) fra Jøntvedt søndre i Helgen kjennes av mange som «belgtrederen» i Helgen kirke gjennom mange år. Han huskes også av mange som ivrig selger av juleheftene «Santalklokken» og «Samenes venn».
Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket er fra 1966.
Bildet av Hans Kjøstolsen Jøntvedt er gjengitt etter samtykke fra Anne-Guri Opheim.
Holla Historielag
1966
41 min 54 sek
Jørgensen: Samtale med Willy Jørgensen
Samtale med Willy Jørgensen
Willy Jørgensen (1920–2001) begynte som læregutt i støyperiet hos Cappelen i 1936 – bare 15 år gammel. Vi får høre ham fortelle fra sitt arbeidsliv som håndformer ved Ulefos Jernværk. Intervjuet bør ha interesse for alle og spesielt for jernverksarbeidere.
Intervjuer er Gunnar Hørthe. Opptaket ble gjort 27. juli 2000.
Holla Historielag
27. juli 2000
52 min 38 sek
Kaasa: Paul Kaasa spiller på en rørstump
Paul Kaasa spiller på en rørstump
Paul Kaasa (1882–1960) Paul hadde musikk i blodet. Han kunne spille på alt det kunne blåses luft gjennom. Her spiller han på et messingrør fra en svart-ovn.
Opptaket ble gjort av Werner Nilsen i 1959.
Bildet av Paul Kaasa er gjengitt etter samtykke fra Edgar Johnsen.
Privatarkiv
1959
4 min 2 sek
Kåsa: Samtale med Ingeborg «Imma» Kåsa
Samtale med Ingeborg «Imma» Kåsa
Ingeborg «Imma» Kåsa, f. Tveitan (1894 – 1980) ble født på Tveitan (Tveitankroken) i Lunde og bodde i Kåsa (Eidsbygda) fra 1913. Her forteller hun bl.a. om oppvekst, skolegang og steder langs Vrangfossvegen.
Intervjuere er Arne Johan Gjermundsen og Per Harald Hermansen.
Bildet er av Tveitan gård (fra «Norske Gardsbruk»)
Holla Historielag
4. april 1979
78 min 36 sek
Lindalen: Samtale med Peder Andersen Lindalen
Samtale med Peder A. Lindalen
Peder A. Lindalen (1890–1978) var ansatt ved Aall Ulefos Brug og bosatt blant annet på Nometoppen. Her forteller Peder om jakt på fugl, hare og elg.
Intervjuer er Werner Nilsen. Opptaket ble gjort på 1950-tallet.
Bildet av Peder er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Kjell Lindalen.
Privatarkiv
1950-tallet
43 min 45 sek
Lommerud: Samtale med Halvor Lommerud d.e.
Samtale med Halvor Lommerud d.e.
Halvor Lommerud d.e. (1868–1972) bodde på den gamle husmannsplassen Lommerud hele livet til han døde nær 104 år gammel. I dette intervjuet snakker han «Holla-mål» og forteller om arbeidsliv, skolegang, prestens husmannsplasser, familien og annet fra ungdomstiden.
Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket er antakelig fra november 1966.
Holla Historielag
November 1966
41 min 53 sek
Løite: Samtale med Ole Løite
Samtale med Ole Løite
Ole (Ola) Løite (1897–1992) kom til Holla fra Drangedal ett år gammel da foreldrene hadde fått jobb hos presten Riddervold på Holla prestegård. Han forteller fra sitt arbeidsliv, og spesielt tida fra 1913 da han arbeidet som skysskar mellom Dalen og Odda.
Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket er fra 1978.
Bildet av Ole Løite er gjengitt etter samtykke fra Rolf Teigen.
Holla Historielag
1978
29 min 46 sek
Moxness: Samtale med Ragnhild Moxness
Samtale med Ragnhild Moxness
Ragnhild Moxness (1899–1989) forteller om arbeidet med boka «Fra det gamle Ulefoss», som hun utga i 1979. Vi får også høre om slekter, mennesker og forhold i dagliglivet på Verket, Sagene og ellers i Holla.
Opptaket er fra en pressekonferanse på Telemark Fylkesbibliotek, Ulefoss 13. sep. 1979. Møtet ble ledet av Arne Johan Gjermundsen og Hans Olav Bærland.
Holla Historielag
13. sep. 1979
55 min 44 sek
Nilsen: Samtale med Karl Nilsen
Samtale med Karl Nilsen
Karl Nilsen (1869–1969) ble født på Ringerike og kom som 8-åring til Holla med sin mor og stefar. De forlot ham her og Karl ble satt bort til fremmede. Han arbeidet med litt av hvert i Holla: gjetergutt, Ulefos Jernværk, sagmester, anleggsarbeider ved kanalutbygginga, skogsarbeider og som skysskar på Norsjø. Han var også Herredstyre-representant en periode.
Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket ble gjort 24. november 1966
Holla Historielag
24. nov. 1966
85 min 22 sek
Nilssen: Samtale med William Nilssen
Samtale med William Nilssen
William Nilssen (1910–1986) ble født i Holla, der han bodde hele sitt liv. I dette opptaket forteller han om det kristne miljøet i Holla før krigen. Sjøl var han sterkt knyttet til bedehusmiljøet og var bl.a. med på byggingen av Ulefoss Bedehus.
div class='hhl-audio-liste_info'>Intervjuer er Øyvind T. Gulliksen. Opptaket ble gjort i 1982.

Bildet av William Nilssen er gjengitt etter samtykke fra sønnen John Holskar Nilssen.
Holla Historeilag
1. juli 1982
53 min 22 sek
Odden: Samtale med Karl Odden
Samtale med Karl Odden
Karl Odden (1899–1995), gift med Anna (1902–1985), var bosatt på Odden (Lanna). I dette intervjuet forteller Karl om jakt på fugl og hare i Nukedal tidlig på 1900-tallet.
Intervjuer er Hans N. Heisholt. Opptaket ble gjort i 1971.
Bildet av Karl Odden er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Torbjørn Linddalen..
Privatarkiv
1971
21 min 29 sek
Skårdal: Samtale med Hans Olaus Skårdal
Samtale med Hans Olaus Skårdal
Hans Olaus Skårdal (1871–1962) forteller om helt spesielle jaktopplevelser - blant annet «trolljakt» på «huldrefugler».
Intervjuer er Werner Nilsen. Opptaket ble gjort på slutten av 1950-tallet.
Bildet er gjengitt etter samtykke fra Liv Jorunn Nilsen.
Privatarkiv
1950-tallet
12 min 7 sek
Torjesrud: Samtale med Karl Torjesrud
Samtale med Karl Torjesrud
Karl Torjesrud (1901–1981) var bosatt på Fen, nær Fenslia. I dette intervjuet forteller han fra arbeidet i Fensgruvene i barne- og ungdomsårene og spesielt fra Vaskeriet hvor den malmholdige grusen ble vasket før videre transport. Her får vi høre om 3 grufulle dødsulykker.
Intervjuere er Guttorm Opheim og Reidun Larsson. Opptaket ble gjort i 1979.
Bildet av Karl Torjesrud er gjengitt etter samtykke fra Reidar Finckenhagen.
Holla Historielag
1979
48 min 37 sek
Trondsen: Samtale med Trond Trondsen
Samtale med Trond Trondsen
Trond Trondsen (1922–2013) fra Fen forteller om arbeidet i støyperiet på Ulefos Jernværk fra 1946 til 1989. Han arbeidet først på kupolovnene som de mata med kull for å smelte støpejern fra råjern og støpejernskrap. Etter 1957 brukte de mest oljeovner og elektriske smelteovner.
Intervjuer er Gunnar Hørthe. Opptaket ble gjort 1. april 1998.
Holla Historielag
1. april 1998
54 min 49 sek
Ulefos Brug: Brukseieren på Ulefoss og fagforeningen
Ulefos Brug: Brukseieren på Ulefoss og fagforeningen
Samtale om tradisjoner og moderne industri med brukseier Nils Fredrik Aall og tillitsmennene Gunvald Kaasa og Tor Holte.
Radioprogram fra 25. juni 1969. Programleder: Arne Altern.
NRK Radio
25. juni 1969
25 min 6 sek
Ulefos Hovedgaard: Overklassen som turistattraksjon – Det offentlige som godseier
Ulefos Hovedgaard: Overklassen som turistattraksjon – Det offentlige som godseier
Denne «Sånn er livet»-sendingen er delt i to. I den første delen møter vi Karen Aall f. Egeberg (1911–2005) på Ulefos Hovedgaard. Hun forteller om oppveksten på Bogstad, pikeskole i Lausanne, ekteskap og alderdom på Ulefoss.
I del to møter vi Erik Rudeng, direktør ved Norsk Folkemuseum og styremedlem i Ulefoss og Bogstad stiftelser. Rudeng forteller om den norske overklasses møte med det 20. århundre.
Programleder er Håkon Gundersen. Radioprogram fra 12. september 1995.
NRK Radio
12. september 1995
52 min 13 sek
Ulefos Jernværk: En bedrift med tradisjoner
En bedrift med tradisjoner. Samtale med gamle arbeidere på Ulefos Jernværk.
Arbeiderne som intervjues er: Johannes Grini [1859–1955], Hermann Hansen, Martinus Johnsen, Trond Halvorsen og Andreas Strandsplads [1871–1951].
Radioprogram fra 10. august 1946.
NRK Radio
10. august 1946
24 min 37 sek
Ulefoss Danseorkester: Opptak med Ulefoss Danseorkester
Ulefoss Danseorkester
Hent fram de gamle danseskoa! Her presenteres opptak av Ulefoss Danseorkester, som spilte over hele Telemark fra starten i 1945 og i mange tiår etter det. Ingen av disse opptakene har tidligere vært publisert. Her får vi høre Tordis Andreassen, Frithjof («Joffe») Finckenhagen, Thorleif Fjeldstad, Åge Eiklund, Affi Halvorsen, Anders August Høiseth, Berit Krohn, Martin Kåsa, Sigurd Larsen, Synnøve Laursen, Gustav Lindgren, Harry Aas Lindgren, Ivar Lindgren, Werner Nilsen og Reidun Vibeto.
De fleste av opptakene er fra 1950/60-tallet.
Bildet av orkesteret er gjengitt etter samtykke fra Liv Jorunn Nilsen.
Privatarkiv
1950/60-tallet
114 min 44 sek
Vibeto: Arthur Vibeto: «Den store grå bukken»
Arthur Vibeto: «Den store grå bukken»
Hør Arthur Vibeto (1906–1971) spille gangaren «Den store grå bukken» på langeleik.
Opptaket, som er gjort av Jon Evju, er trolig fra 1969.

Holla Historielag
Trolig 1969
1 min 16 sek
Vibeto: Arthur Vibeto: «Lurlokk fra Holla»
Arthur Vibeto: «Lurlokk fra Holla»
Hør Arthur Vibeto (1906–1971) spille en tradisjonell lurlokk fra Holla i Telemark.
Opptaket, som er gjort av Jon Evju, er trolig fra 1969.
Bildet av Arthur Vibeto er gjengitt etter samtykke fra sønnen Paul Vibeto.
Holla Historielag
Trolig 1969
1 min 31 sek
Vibeto: Arthur Vibeto: Langeleik-spill
Arthur Vibeto: Langeleik-spill
Hør Arthur Vibeto (1906–1971) spille «Brennebuvalsen» og en rekke andre melodier på en eldgammel langeleik bygd av Jens Brennebu.
Opptakene er gjort dels av Werner Nilsen og dels av Bjarne Bratås på 1960-tallet.
Bildet av Arthur Vibeto er gjengitt etter samtykke fra sønnen Paul Vibeto.
Privatarkiv
1960-tallet
20 min 24 sek