Arthur Vibeto: «Lurlokk fra Holla»

Lurmaker Arthur Vibeto (1906–1971)
Lurmaker Arthur Vibeto (1906–1971)

«Arthur Vibeto bles ein tradisjonell lurlokk i frå Holla i Telemark. Langeluren han bles på er mesterleg laga av han sjøl. Instrumentkunsta på denne har han lært av sin far og farfar».

Opptaket, som ble gjort av Jon Evju, er udatert, men er trolig fra 1969.
Varighet: 1 min 31 sek.
 
Bildet av Arthur Vibeto er gjengitt etter samtykke fra sønnen Paul Vibeto