Lina Holte: «Bordstabeln»

Lina Holte
Lina Holte

Fanden skulle hente en bordstabel fra saga ved Sannavannet i Landsmarka som ble kalt Bordståsaga. Turen med hest gikk seint i de bratte motbakkene over Heglandsheia, mens hesten sprang svært fort i nedoverbakkene. Slik er også melodien. Variert i tempoet.

Opptaket ble gjort i 1956. Varighet: 1 min 29 sek.
 
Bildet av Lina Holte f. Sanna er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Oddvar Kåsa