Paul Kaasa spiller på en rørstump

Paul Kaasa
Paul Kaasa

Paul Kaasa (1882–1960), gift med Birgit (1880–1969), var født i Drangedal, men bodde senere på Rønningen og Lauvåsen i Landsmarka. Fra 1916 bodde han i Kaasa ved vannbassenget nær Briskemyr på Ulefoss.

Paul arbeidet i mange år på Holla Gård. Her var han den første som kjørte traktor, en Fordson med jernhjul. Første gang den skulle startes, møtte det fram en stor og spent tilskuerskare.

Paul hadde musikk i blodet. I Landsmarka, hvor langeleik og seljefløyte var hovedinstrumentene i eldre tid, lærte han å spille på fløyte. Musikkinteressen gikk i arv til blant annet trekkspillerne Thomas og Martin Kaasa og barnebarna Gudny Dahlen og Bernt Solvoll.

Paul kunne spille på alt det kunne blåses luft gjennom. Et vannrør var som en god fløyte for Paul.

Paul Kaasa
Kaasa ca. 1974
Foto: Edgar Johnsen

De siste årene bodde Paul på plassen «Bakken» i Posthusbakken (Kolahusbakken) og på Holla trygdeheim.

Werner Nilsen besøkte han på trygdeheimen bare noen måneder før han døde. Med seg hadde Werner et messingrør fra en svart-ovn og en opptaker (magnetophonband). På opptaket hører vi Paul spille en springar, «Pål sine høner», en polka, en skorsk (=polka), og en vals. Til slutt imiterer han tiur og orrhane.

Opptaket ble gjort av Werner Nilsen i 1959.
Varighet: 4 min 2 sek.
 
Bildet av Paul Kaasa er gjengitt etter samtykke fra Edgar Johnsen