Samtale med Andreas Furuheim og Ole Haugen

Andreas Furuheim
Andreas Furuheim
Bildet er gjengitt med samtykke fra barnebarnet Øyvind Furuheim.

Andreas Evensen Furuheim (1890–1977), var gift med Minni Charlotte f. Tufte. Sammen hadde de barna Edvin og Anne. Han forteller om Vesthagan i tiden etter 1912, arbeidslivet, skoletiden, gamle hus og musikklivet på Ulefoss.

Andreas Furheim ble hedret etter 50 år på Ulefoss Jernværk med Norges Vels fortjenestemedalje i sølv og følgende dikt:
Å forme rør er et vanskelig fag
det har jeg nå hørt bestandig;
og det har Andreas gjort all sin dag,
ja, har De hørt maken til mann, De?
Sin hobby musikken han elsker forvisst
ved siden av sitt virke,
i mange år var han organist
i Holla sin vakre kirke.
Slik har det vekslet med sang og spell,
og i kveld vil vi gratulere
når det kongelig selskap for Norges Vel
deg med sølv vil dekorere.
Diktet ble skrevet av Einar A. Jesperesen, daværende redaktør av bedriftsavisen Ulefoss-Nytt. Det er gjengitt på side 71 i Jespersens bok Du slette ti’- Ulefos og Værket i hverdag og fest utgitt av Holla Historielag i 1980.
Andreas Furuheim omtalt i TA
Andreas Furuheim omtalt i et oppslag om Ulefos Jernværk.
Kilde: Telemark Arbeiderblad, lørdag 03.08.1957, side 6 [Nasjonalbiblioteket/Telemark Arbeiderblad]
 
Ole Haugen (1890–1970), gift med Anna, bidrar også med opplysninger og fortellinger. Dessuten får vi høre et opptak hvor Andreas spiller kirkeorgel.
Ole Haugen ble også hedret etter 50 år på Ulefoss Jernværk med medalje og et dikt av Jespersen:
På verkstedet treffer du Ole i sving
han jobber så trutt som en neger
der fikser han ovner og saker og ting
på toppen av alt er han jeger.
Nå vel, – det vil si han har lagt opp nå
man kan ikke allting forlange
men tenk på de harer han greide å flå
jeg tipper og tror det er mange.
Nå skal han hedres for 50 års dyst
og Ole fortjener jo dette
han gikk inn for saken med liv og lyst
og det vil vi si er det rette.
 
Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket ble gjort i 1966. Samlet varighet: 57 min 38 sek.
Vesthagan i vinterskrud
Vesthagan i vinterskrud
Foto: Arne Johan Gjermundsen. Bildet er gjengitt etter samtykke fra søsteren Anne Maria Andreassen.

Del 1

Andreas forteller om livet på Vesthagan hvor han bodde hele livet. Vi får høre om de første husene, veiene, om dyrskue her, vannhenting og butikken.

Både Andreas og Ole forteller om musikklivet på Ulefoss. Ole spilte tromme og horn og Andreas spilte fløyte og klarinett. I tillegg var Andreas med i mannssangforeningen og organist i Holla-kirkene fra 1916 til 1945. Vi får også høre om flere av de gamle husa langs Ringsevja på Ulefoss.

Varighet: 27 min 44 sek.

Del 2

Her hører vi mer om husa på Ringsevja. Både Andreas og Ole var jernverksarbeidere. Andreas drev med formerarbeid og var 8. generasjon på Jernværket. Ole jobbet på beslagerverkstedet. De forteller om lønnsforhold og arbeidstider.

De deler opplevelser fra krigsåra, da alle dyrket poteter og hadde griser. Ole forteller en historie om da han skulle kjøpe smør som var mangelvare.

Helt til slutt hører vi Andreas spille 3 melodier på kirkeorgel. Dette opptaket ble føyd til av barnebarnet Øyvind Furuheim i 1968. Øyvind jobbet tidligere i Rakkestad nærradio, der han brukte opptaket.

Varighet: 29 min 54 sek.
 

Se intervju med sønnen til Andreas, Edvin, i Holla-Minner nr.26 – 2012, s. 175.