Samtale med Erik Hollaseter

Erik Hollaseter (1857–1954)
Erik Hollaseter.
Bildet er tatt i 1947, da Erik fylte 90 år.

Erik Hollaseter (1857–1954), eller Erik Kristiansen Dalen som han ble døpt, var en kjent og aktet mann i Holla. Han giftet seg med Karen Gundersdatter Vibeto-Røibek i 1882. Erik vokste opp på Dalen ved Hegland i Landsmarka. Hans foreldre, fra Grini i Landsmarka og Moen Store i Holla, hadde ryddet denne plassen i 1840-åra.

I 1874 flyttet han til Nedre Brøndalen og fra 1880 til 1905 bodde han som leilending på Hollaseter som jordbruker og skogbruker. Her ble hans 9 barn født og herfra har han sitt etternavn.

Da han fikk jobb som veivokter i Holla i 1906 flyttet han først til Berget og senere til Vesthagan hvor han bygde seg hus i 1911. Erik jobbet som veivokter til han var 80 år. Som han selv sier: «Da slutta jæ, da va jæ 80 år. Da va jæ kje mæir tess».

I intervjuet fra 1952 forteller 95-åringen om skolegang (omgangsskole) på Hegland og Røysland i Landsmarka. Om livet med tømmerhugst, fløtning og kullbrenning allerede fra 12 års alder. Han var opptatt av krig og husket godt kriger fra 1860 og 1870 tallet. Han nevner spesielt de gode årene i 1912 og 1913 i Holla da ingen personer var arbeidsledige.

Hollasetra (1971)
Hollasetra (1971)
Foto: Edgar Johnsen

Dette opptaket ble sendt på NRK radio i 1952. NRK har slettet opptaket fra sitt arkiv. Historielaget har fått en kopi fra privatarkivet etter Arne Johan Gjermundsen. Opptaket publiseres her etter avtale med NRK.

Intervjuet er nedskrevet i sin helhet i boka «Hollamålet i Nedre Telemark» (side 505) av Arne Johan Gjermundsen.

Se også artikkel om Erik Hollaseter i Holla-Minner nr. 15 2001 (side 14).

Opplysninger og bilde fra plassen Dalen finnes på Kulturminnesøk. Bildet viser oldebarnet Sten Leo Eriksen ved hustufta.

Intervjuer er Ivar Holm. Opptaket ble gjort i august 1952. Varighet: 17 min 49 sek.