Samtale med Halvor Lommerud d.e.

Halvor Lommerud d.e. (1868–1972)
Halvor Lommerud d.e.
Foto: Holla Historielags arkiv

Halvor Lommerud d.e. (1868–1972) bodde på den gamle husmannsplassen Lommerud hele livet til han døde nær 104 år gammel. Han var gift med Hilda Marie f. Moen (1881–1973). Sammen fikk de 5 barn.

Halvor snakker «Holla-mål» og forteller om arbeidsliv, skolegang, prestens husmannsplasser, familien og annet fra ungdomstiden. Han var nær 99 år gammel da han ble intervjuet.

Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket er antakelig fra november 1966. Samlet varighet: 41 min 53 sek.
 

Del 1

Halvor forteller fra sitt arbeidsliv og om den gang gården Lommerud ble kjøpt fra prestegården. Da var han 17 år gammel. Vi får høre om skoletiden på Berget skole, hvor det også gikk elever fra Heisholtgårdene. Han husker Holla gamle kirke som ble revet i 1878 og sier at han antakelig er døpt der.

Videre får vi høre om om tiurjakt og besøk hos slektninger ved Verket. Halvor var kamerat med Karl Nilsen (se eget intervju) og forteller at Karl bodde på Lommerud en tid.

Han husker tømmerkjøring for «Kaper’n» (Cappelen) og at han rakk å kjøre 25 tylfter (300 stokker) med hesten vinterstid til Ulefoss.

Varighet: 30 min 43 sek.
 

Del 2

Halvor Lommerud d.e. (1868–1972)
Halvor Lommerud d.e. på Lommerud-jordet – 100 år gammel.
Bildet er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Hans Gunnar Lommerud.
Halvor Lommerud d.e. - sprek 100-åring
100-åring deltok i slåttonna
Kilde: Rana Blad, torsdag 03.10.1968, side 2
[Nasjonalbiblioteket/Rana Blad]

Halvor forteller en historie om Erik Hollaseter (se eget intervju) da han skjøt en tiur ulovlig. Mer om eiendommen Lommerud som i eldre tid hadde vedrett og beiterett for kuene i skogene (jernbrev). Snakker om noen bosettere på den gamle plassen Hollahagen, eller «Høllahagan» som Halvor sier. Avslutningsvis påpeker han at det ikke var mange fritidstilbud for ungdommen i hans barndom.

Les mer om Halvor Lommerud d.e. i Holla-minner nr.25 – 2011, side 148-149.

Varighet: 11 min 10 sek.