Samtale med Hans Finchenhagen

Hans Finchenhagen (1892–1990)
Hans Finchenhagen (1892–1990)

Hans Finchenhagen (1892–1990) forteller om livet på Ulefoss i oppveksten da han bodde på Øvre Verket, Nedre Verket og i huset som ble kalt «Sibirien».

Hans forteller om jobben på Jernværket fra 14 års alderen, om tømmervelteplasser, lasteplasser, beiteplasser og fisking i Lilleevja ved Heggen. Vi får høre om Cappelens legater, fotball og skolegang. Han forteller også flere historier, blant annet om et møte med «Elg-Johansen» fra Valebø.

Det er Kari Baksås som intervjuer sin onkel. Opptaket er fra 1978 og ble gjort på oppdrag for Holla Historielag. Varighet: 27 min 44 sek.