Samtale med Hans H. Finckenhagen

Hans Haraldsen Finckenhagen (1926–2009)
Hans Haraldsen Finckenhagen (1926–2009)

Samtale – del 1

Hans Haraldsen Finckenhagen (1926–2009), gift med Bjørg (1928–2016), var smed i over 50 år ved Ulefos Jernværk. I samtalen forteller Hans inngående om arbeidet i smia fra 1941. Hans ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Hans ble født på Haugen under Vibeto, men bodde mange år i «Sibirien» på Ringsevja. I dette intervjuet får vi høre om skoletiden, lærere, sommerjobber og mye fra Ulefos Jernværk, hvor Hans begynte å jobbe i 1941, 15 år gammel.

Hans var også en tid fyrbøter på slepebåten «Rusla», som ofte dro lektere til og fra Skien. Han forteller inngående fra eget arbeid i smia der de ofte måtte lage arbeidsredskapene selv.

Intervjuer er Gunnar Hørthe. Opptaket ble gjort på oppdrag for Holla Historielag den 27. januar 1998.
Varighet: 29 min 58 sek.
 

Samtale – del 2

«Smia» (1948)
«Smia» (1948).
Fra venstre: Einar Rasmussen, Hans Finckenhagen, Anker Andreassen, Bjarne Andreassen, Hans Jørgensen.
Bak: Hans Finckenhagen og Aasmund Bentsen.
Kilde: Ulefos Jernværks bildearkiv

Hans forteller mer fra arbeidet som smed. Også litt om hovsmedene på Ulefoss som laget hestesko og hesteskosøm. Vi hører om arbeidsforholdene, arbeidsklær, arbeidstider og lønninger, samt om da han gikk teknisk fagskole for å bli fagarbeider.

Den dyktige smeden ved Ulefos Jernværk skadet seg aldri i sitt arbeid, men han forteller om andre ulykker ved Jernværket.

Intervjuer er Gunnar Hørthe. Opptaket ble gjort på oppdrag for Holla Historielag den 27. januar 1998.
Varighet: 30 min 8 sek.