Samtale med Harald Grini

Søndre Grini
Søndre Grini (før brannen omkring 1980)
Bildet er gjengitt etter samtykke fra Johannes Grini.

Harald Grini (1890–1972) ble født på søndre Grini i Landsmarka. Harald jobbet hele livet i skogen med kullmilebrenning, fløting og tømmerhugst. Han var også en ivrig jeger.

Harald hadde 8 søsken og foreldrene var Andreas Olsen og Gunhild Gulliksdatter.

Han var ugift og bodde mange år i dalen bakenfor Hygiea på Lanna. Hans far hadde kjøpt en del av eiendommen Kringleføtt her i 1930-åra. Harald eide jordet (bakker) ned til gamle Heisholt skole som han tilplantet med skog i 1951.

Harald var en skogens mann. Han forteller om skogsarbeid 9 vintre på rad i Hollatjenndalen hvor de lå i jordhytter hele uka. Han hadde brent mange kullmiler i Landsmarka hvor kullet skulle brukes i masovnen ved Ulefos Jernværk. Harald beskriver hele prosessen inngående.

Videre forteller han om fløting i Landsmarkavassdraget og skotning i elvene. Slitsomt arbeid hvor de gikk våte døgnet rundt. Om røyefiske om høsten i Langen og minner fra fløting og fisking i Gonge-elva.

Harald sier han hadde skutt mye storfugl og orrfugl i heia. En vår skjøt han 24 tiur. Dette i en tid da viltbestanden var stor. Moderne skogsdrift har nå ødelagt for viltbestanden, mente han.

Harald døde 14 .august 1972, bare 3 måneder etter dette intervjuet.

Intervjuer er Hans N. Heisholt (1912–1997). Opptaket ble gjort 21. mai 1972. Varighet: 30 min 12 sek.
 
 
TA: Stillfarende hederskar
Kilde: Telemark Arbeiderblad,
torsdag 18.02.1954, side 2