Samtale med Ingeborg «Imma» Kåsa

Tveitan gård
Tveitan gård (fra «Norske Gardsbruk»)

Ingeborg «Imma» Kåsa (1894–1980) ble født på Tveitan (Tveitankroken) i Lunde og bodde i Kåsa (Eidsbygda) fra 1913.

I samtalen forteller hun blant annet om oppvekst, skolegang på Funnemark skule og steder på Vrangfossvegen mellom Vrangfoss og Lunde.

Intervjuere er Arne Johan Gjermundsen og Per Harald Hermansen. Opptaket ble gjort i 1979 da Imma bodde på Odden på Lanna. Samlet varighet: 78 min 36 sek.

Del 1

Ingeborg «Imma» Kåsa, født Tveitan (1884-1980), var gift med Lars Kåsa (1886-1971). Imma vokste opp på Tveitan (Tveitankroken) i Lunde og flyttet til Kåsa (Fossheim/Kråkefett) i Eidsbygda da hun giftet seg med Lars i 1913.

Foreldrene til Imma var Sveinung Nilsen og Torbjørg Tollefsdatter, bosatt på Tveitan i Lunde og foreldrene til Lars var Hans Kristensen og Aase Maria Larsdatter, bosatt på Fossekåsa i Eidsbygda. Imma og Lars mista sitt eneste barn i 1926 da Marie Thomine døde bare 12 år gammel.

Imma forteller om oppveksten på Tveitan sammen med foreldre og 9 søsken. Fra ung jente hadde hun ansvar for yngre søsken og mye av fjøsstellet og gårdsarbeid. Hun forteller mye fra skolegangen på Funnemark skule, lærer Olav Stranna, handel på Bjervamoen i Lunde, fergestedene og fergemennene ved Lundefaret, andre personer og mye mer. Vi får blant annet høre om virksomhetene på Bjervamoen i Lunde og hvordan det så ut der i eldre tid.

Varighet: 40 min 17 sek.

Del 2

Her forteller Imma om stedsnavn, gårder og mange historier fra plassene langs Vrangfossvegen fra Vrangfoss mot Lunde. Vi hører om gamle stedsnavn som Guttebugen, Lugedærn, Tvillingeikene, Kåpebakken, Tremærrhaugen, Tveitangutuene, Laugdalsbekken og mange flere.

Funnemark skule og lærer Olav Stranna
Funnemark skule og lærer Olav Stranna.
Funnemark skule i 2023
Funnemark skule i 2023.
Foto: Edgar Johnsen
Varighet: 38 min 19 sek.

Kart over Tveitan/Vrangfossvegen
Kart over Tveitan/Vrangfossvegen.
Kilde: Norgeskart