Samtale med John Dammen

John Dammen
John Dammen
Bildet er gjengitt med samtykke fra Liv Dammen.

John (Jon) Dammen (1895–1979), gift med Karen f. Grini (1895–1981), var bosatt ved Dammen på Tyri i Landsmarka. I denne samtalen forteller John om møllearbeid, teglverksarbeid, fløting, skogsarbeid, jakt og fiske. John var den siste mølleren her.

John og Karen var de aller første som ble døpt i Landsmarka kapell bare 6 uker etter at kapellet var innviet.

Intervjuer er Hans N. Heisholt. Opptaket ble gjort i 1976. Samlet varighet: 56 min 49 sek.

Del 1

John og Karen forteller at de var de første som ble døpt i Landsmarka kapell. De ble døpt i det samme dåpsvannet 15. desember 1895.

Landsmarka kapell (fra 1890-tallet)
Landsmarka kapell (fra 1890-tallet)
Landsmarka kapell (4. feb. 2020)
Landsmarka kapell (4. feb 2020)
Foto: Kai Ove Bjerkelund
John forteller inngående om mølledriften som opphørte i 1955. Særlig under krigen var mølla et mye besøkt sted når folk trengte å få malt litt korn for seg og sine. Da hendte det ofte at John måtte stå nattskift.

John arbeidet samtidig på teglverket her. Teglverket på Tyri var i drift fra 1741 til 1957. Produksjonen omkring 1920 var 30.000 takstein og 8.000 murstein i året. John forteller at leiren ble hentet opp fra bunnen av Tyrivannet ved lav vannstand om høsten. Leira ble kjørt bort til teglverket og lagt i en binge helt frossen. Den ble banket til i formene om våren, tørket og i september brent i ovnen. De fyra opp ovnen med ved i en uke før de kunne starte brenning.

Etter at næringsdrifta ved Dammen på Tyri var slutt ble John skogsarbeider. Han forteller om et uhell i skogen.

John forteller om jaktturer, børser og fuglejakt og at skutte fugler ofte ble byttet i andre varer hos kjøpmannen.

Varighet: 26 min 58 sek.

Del 2

John forteller om jaktturer til Edland og Rauland. Om fiske i Tyrivann for familien Cappelen og møter med en omstreifer/vandringsmann ved navn Stavnem som ble kalt «Buktaleren». «Buktaleren» var en dyktig fisker, treskjærer og tegner som hver vår kom til Landsmarka.

John fortelle om trytefiske i en tid der fiskestanga var ei hjemmelagd hasselstang og fiskesnøre var av hestetagl (hår fra hesterompa). Ei bambusstang kostet 50 øre.

Forteller mer om garnfiske i Tyrivann og den gode jobben Landsmarka jeger- og fiskeforening gjorde med kultivering av fiskevanna.

Vi hører mer om tømmerhugst og kjøring, fløtning i Landsmarkavassdraget hvor man var avhengig av «Cappelen vinden» (sønnavind), damslepp ved Dammen og skotning i Skoe elva. Til slutt forteller John en historie fra en uthugst.

Varighet: 29 min 51 sek.

Se Holla-Minner nr. 21 – 2007. På side 86 finnes en artikkel med bilder om bedriftene ved Dammen på Tyri – «Industrien ved Tyri» skrevet av Sveinung H. Hanto.