Samtale med Karl Holte

Karl og Halvor Holte
Karl (til venstre) og Halvor Holte holder opp bjørnefellen

Karl Holte (1898–1978) var bosatt på gården Holte i Landsmarka. Sammen med broren Halvor (1896–1992) felte han den siste bjørnen i våre områder den 11. desember 1926. I dette opptaket forteller Karl fra bjørnejakten.

Karl og Halvor var sønner av den kjente bjørneskytteren Gunnar Lauvåsen Holte. Gunnar skjøt selv 9 bjørner og var med på å felle 11. Karl og Halvor hadde alle sine arbeidsdager i skogen og var kjente og sterkt premierte skyttere.

Det var 9. desember 1926 at Karl og Halvor tok toget fra Tyri til Nakksjø stasjon i Drangedal. Derfra dro de videre på sparkstøtting så langt de kunne og videre på truger til Dalsbu i Reiersdalen.

Det var 70-80 cm snø slik at de måtte lage seg vidje-truger på turen. De ringa inn bjørnen i det ville terrenget ved fjellet Krusken nær Springskott-tjenn.

Lørdag 11. desember fant de bjørnehiet under ei rotvelte. Karl fikk se bjørnen på 3 meters avstand, men ble ikke skjelven, sier han. Både Karl og Halvor skjøt 5-6 dødelige skudd med Kragen før de fikk has på bjørnen.

Bjørnen ble frakta heil på tremei-kjelke til bygda i Drangedal og videre med hest til Setre. Derfra til Store Høydalen, Broke, Ugge og hjem til Holte i Landsmarka. Turen tok 14 timer.

Avisoppslag i Laagendalsposten 17. des. 1926
Oppslag i Laagendalsposten 17. des. 1926

Bjørnebinna ble vist fram til elevene på Tyri skole. John Holte (f.1919) gikk i første klasse og har senere fortalt at han husket bamsen som lå på en dør på tunet på Holte. Det var et nifst syn, fortalte han.

Brødrene Holte fikk kr 25 i skuddpremie. Lensmann Fehn utbetalte skuddpremien etter at brødrene hadde innlevert en bjørneklo. Bjørneskinnet oppbevares fortsatt på gården Holte i Landsmarka.

Opptaket – som er av varierende kvalitet – ble gjort av Werner Nilsen på 1950-tallet. Varighet: 13 min. 51 sek.