Samtale med Karl Nilsen

Karl Nilsen (1869–1969)
Karl Nilsen

Samtale – del 1

Karl Nilsen (1869–1969) ble født i Norderhov på Ringerike og kom som 8-åring til Holla med sin mor og stefar. De forlot ham her og Karl ble satt bort til fremmede. I 1895 giftet Karl seg med Ingeborg Halvorsdatter (1873–1956). Han arbeidet med litt av hvert i Holla: gjetergutt, Ulefos Jernværk, sagmester, anleggsarbeider ved kanalutbygginga, skogsarbeider og som skysskar på Norsjø. Han var også Herredstyre-representant en periode.

Karl forteller om kanalåpningen i 1892 og folkemøtene med Bjørnstjerne Bjørnson, Viggo Ullmann og statsminister Gunnar Knutsen på Ulefoss. Om arbeidet som gjetergutt på Håtveit og da han en gang måtte gå de 6 milene t/r Skien for å kjøpe brennevin til gårdeieren.

Han forteller om bjørn og ulv, de første bilene i Holla, om omstreiferne som drepte en Holla-kar og klokkehandler Tomas Lombas. Som svært ivrig jeger kjente han mange «jaktkærrær og jakthistoriær». Karl beretter om egne jaktturer etter «harær og fauel». Han forteller historien om «Trollharan i Grevskapet» fra Fen. Historien er gjengitt i Holla I, (1975-utgaven) side 153.

Vi hører om ungdomsforeningen, hollaprester og gamlekirka på Hollahøyden. Om kammerherre Cappelen og mye, mye mer.

Se også intervju med Karl Nilsen fra 1953 gjengitt i Holla-Minner nr.2 1988, side 81.

Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket ble gjort på oppdrag for Holla Historielag den 24.november 1966, da Karl fylte 97 år. Varighet: 61 min 19 sek.
 

Samtale – del 2

I denne delen forteller Karl Nilsen om røyking på arbeidsplassen hos Cappelen og festen i Holden da Ulefos Jernværk var 300 år (1957). Det er litt om Cappelens eiendommer og familien Aall. Om skirenn og hoppbakker, handel med hester og kuer og om lønnsforhandlinger med kammerherre Cappelen.

En del av intervjuet er dessverre utelatt på grunn av dårlig lydkvalitet.

Intervjuer er Arne Johan Gjermundsen. Opptaket er fra 24.11.1966. Varighet: 24 min 3 sek./div>