Samtale med Karl Torjesrud

Karl Torjesrud (1901–1981)
Karl Torjesrud (1901–1981)

Karl Torjesrud (1901–1981) var bosatt på Fen, nær Fenslia. I dette intervjuet forteller han fra arbeidet i Fensgruvene i barne- og ungdomsårene og spesielt fra Vaskeriet hvor den malmholdige grusen ble vasket før videre transport. Her får vi høre om 3 grufulle dødsulykker.

Karl forteller også fra perioden han skjærte stein til rødmaling i en stule (stoll) under Fensmyra. Han framfører egne dikt etter hukommelsen, forteller om den lille stua han bodde i, om matstellet og leik på fritida. Se årboka Iginga (nr.1 1986, s.5), hvor diktet finnes i sin helhet.

På slutten forteller han om episoder fra festene på Vårheim hvor han ofte var garderobesjef. Han blir litt frittalende slik at intervjuerne plutselig har avbrutt samtalen.

Karl var kjent for kun å ta strøjobber på småbrukene i voksen alder. Kanskje mest på grunn av en skade han fikk under arbeid i Fensgruvene.

Vaskeriet på Fensgruvene
Vaskeriet på Fensgruvene
 
Intervjuere er Guttorm Opheim og Reidun Larsson. Opptaket er fra 1979 og ble gjort på oppdrag for Holla Historielag. Varighet: 48 min 37 sek.