Samtale med Kristian Espevolden

Kristian Espevolden
Kristian Espevolden.
Bildet er gjengitt med samtykke fra barnebarnet Aud Køller.

Kristian Espevolden (1885–1982) vokste opp på gården Espevalen og ble driver av øvre (søndre) Espevalen fra 1914 etter at gården ble delt. Her forteller han, 95 år gammel, om jord- og skogbruket i eldre tid, skoletiden og det første fotballaget på Ulefoss.

Vi får høre om skoletiden på Berget skole med lærer Nils Klemetsen Sannerholt (1843–1915). Han deltok i gårdsarbeid fra ung alder med møkkaspredning, ljå-slåing, kjøring med høyvogn og tømmerkjøring. Espevalen gård hadde på den tiden 3 hester og 15 kuer. Han kjørte tømmer fra egen skog med hest fra han var konfirmert. Det var mye slit, sier han. Deretter følger en historie om henting av stor gran ved Nukeelva.

Kristian forteller om melkeproduksjonen før meieriet kom på Lanna. Han husker godt stiftelsen av Tvara Handelslag (Hollen Handelsforening) i 1916.

Ifølge Kristian ble det første fotballaget i Holla startet på Espevalen ved Heggemoen. Det fikk navnet «Trygg». Laget ble startet og trenet av en Odd-spiller som var elev ved Søve Landbruksskole. Kristian spilte «ytre høyre» og var med å spille mot Norgesmestrene Odd i Skien. Baneforholdene på Heggemoen var elendige. Det samme var fottøyet, sier han.

Faksimile fra TA 15.08.1955
Kristian Espesvolden hedres med diplom.
Kilde: Telemark Arbeiderblad, mandag 15.08.1955, side 3 [Nasjonalbiblioteket/Telemark Arbeiderblad]

Da Kristian ble driver av øvre (søndre) Espevalen i 1914, brøt han opp mye jord. Han brukte 3 år med øks, spett og spade for å rydde 46 mål jord og grøfte 2000 meter. Men han understreker at han hadde stor glede av arbeidet med skog og jord. Kristian hadde alltid gode dyr på gården, og mottok mange 1. premier for kuene og ble hedret for nydyrkingen på gården.

Siste del av intervjuet mangler dessverre.

Intervjuer er Hans N. Heisholt. Opptaket ble gjort i 1980.
Varighet: 21 min 50 sek.