Samtale med Marianne Heisholt

Vibeto nedre
Vibeto nedre

Marianne Heisholt (1891–1981), eller Marianne Andreasdatter Vibeto som hun ble døpt, vokste opp på nedre Vibeto. På sin 82-års dag forteller hun om gode barndomsminner fra nedre Vibeto og turer til Svartufs-stulen ved Stavsjø, hvor de eide skog.

Marianne vokste opp med 7 søsken på Vibeto. Far var Andreas Anundsen (f. 1845) og mor var Anne Marie Christensdatter (f. 1852) fra Namløs. Marianne ble gift med Nikolai Aslaksen (1890–1970) på Heisholt østre, hvor hun bodde hele sitt voksne liv.

I intervjuet forteller hun om da de drev kuene til beiteområdene i hjemmeskogen ved Håtveittjenn og måtte lære seg melking som 10-åring. Om jakt og fiske og turene til skogseiendommen ved Svartufs ved øvre Stavsjø. Da brukte de hest og vogn til Lunnebruene og derfra red barna hestene videre til Stavsjø, Teksle, Flatås Røybekk og Svartufs. Foreldrene rodde Stavsjø til «Den svarte kista» ved pramståa nær Røybekk hvor familien Martinius Røybekk (1860–1949) bodde.

Hun forteller om fisking ved Håtveitseterdammen, bærplukking og da hennes onkel skjøt bjørn på Lusefjell. Bjønnestilla (skytestillingen) finnes fortsatt her. Til slutt minnes hun de gode barndomsårene i Vibetogrenda.

«Den svarte kista» (Røybekk)
«Den svarte kista» (Røybekk)
Foto: Kai Ove Bjerkelund
Gamle Røybekk
«Gamle Røybekk»
Fotograf: ukjent
Intervjuer er hennes sønn Hans N. Heisholt (1912–1997). Opptaket ble gjort 26. mars 1973. Varighet: 19 min 4 sek.