Samtale med Ole Løite

Ole Løite (1897–1992)
Ole Løite
Bildet er gjengitt etter samtykke fra Rolf Teigen.

Ole (Ola) Løite (1897–1992), gift med Klara Helene f. Heggli (1901–1971), var bosatt ved Lanna i hus nr. 2 etter Tvara Handelslag. Han forteller fra sitt arbeidsliv, og spesielt tida fra 1913 da han arbeidet som skysskar mellom Dalen og Odda.

Ole kom til Holla fra Drangedal ett år gammel da foreldrene hadde fått jobb hos presten Riddervold på Holla prestegård. Familien flytta deretter til Sagene og Ole begynte på skole i Sagbrakka og hadde sommerjobb som gjetergutt fra 1907 til 1909.

Fra 1910 jobbet han på saga hos Aall og fra 1913 skysset han turister med hest på strekningen Dalen – Odda. Han forteller inngående om denne tiden. Ole jobbet også flere år på anlegg for Ådals tresliperi ved Hønefoss. I 1944 og 1945 jobbet han på kanalbåtene. Han forteller om hendelser i disse årene.

I kjelleren i huset der han bodde på Lanna var det mange butikker opp igjennom årene. Det var blomsterbutikk i to omganger, skomakerverksted, kiosk og kafe. Ole forteller at den første bosetteren på Lanna var far til «Karl Smed» i et hus som sto der frelsesarmebygget ligger i dag. Han forteller også om flere hus på Lanna.

Ole var en eldre bror av politikonstabel Rolf Løite (født 1911) på Ulefoss.

Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket ble gjort i 1978. Varighet: 29 min 46 sek.