Samtale med Peder Andersen Lindalen

Peder A. Lindalen
Peder A. Lindalen (1890–1978)
Bildet er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Kjell Lindalen.

Peder Andersen Lindalen (1890–1978) var ansatt ved Aall Ulefos Brug og bosatt blant annet på Nometoppen. Her forteller Peder om jakt på fugl, hare og elg.

Intervjuer er Werner Nilsen. Opptaket ble gjort på 1950-tallet. Samlet varighet: 43 min 45 sek.
 

Del 1

Peder forteller om bruken av munningsbørser tidlig på 1900-tallet. Han hadde selv en munnladningsbørse kjøpt for kr 5 av den svenske urmakeren på Lanna, Peder August Segerstrøm (f. 1833). Børsa brukte han på fuglejakt i ungdommen.

Peder har jaktet mye hare og hadde harehunder fra han var 16 år. Han forteller om jaktmetoder og jakt på hare sammen med mesterskytteren Marthinius Fæhn (1870–1961) ved Bjørkholt og Tinholtstulen i Helgen.

Peder forteller inngående om elgjakt med Krag-Jørgensen gevær i Baksåsskogene hvor han skjøt sin første elg. Han forteller også om orrhane- og tiurleiker. Vi hører en historie hvor han sammen med Torvald Heisholt gikk fra Sjessmoen-sletta til den gode «Dagsrudleiken» for å skyte fugl.

Varighet: 29 min 22 sek.
 

Del 2

Peder A. Lindalen
Peder A. Lindalen
Bildet er gjengitt etter samtykke fra barnebarnet Kjell Lindalen.

Peder forteller om revens jakt på hare. Han sier at jegene nå må begrense harejakten da haren snart er forsvunnet fra skogene.

Til slutt hører vi om rugdejakt nær Skottet ved Nomevann og orrhanejakt på leikene om våren sammen med jaktkamerater. Peder forteller om en «nestenulykke» da et hagleskudd traff kaffekjelen i rypesekken under en orrhanejakt.

Samtalen har varierende lydkvalitet.

Varighet: 14 min 23 sek.