Samtale med Per Halvorsen

Per Halvorsen
Per Halvorsen (1904 -1989)

Per Halvorsen (1909–1994) var bosatt nederst i Kirkebakken, nær Holla nye kirke, sammen med kona Anna (1904 -1989). Han var en sentral personlighet på Ulefoss og var levende engasjert i bygdas kirke- og kulturliv. Både Per og Anna var musikalske talenter. Anna bak flygelet og Per med sine selvbygde fioliner.

Per arbeidet i mange år på tegnekontoret hos Cappelen og var også kirkeverge i 20 år. Han avtjente militærtjenesten i ingeniørvåpenets radioavdeling og fikk derfor en sentral rolle i motstandsbevegelsen under krigen.

Han opprettet en radiostasjon i sitt eget hjem, og med hjelp fra sin kone Anna, som var telegrafutdannet, ble meddelelser videreformidlet via morsenøkkelen. På slutten av intervjuet (dårlig lydkvalitet) får vi høre om den dramatiske sledeturen fra Stavsjø med radiosenderen gjemt under en halmsekk på slean.

Per, sammen med Gisle Straume, berget med nød og neppe livet fra tyskerne. Historien kan leses i boka til Halvor Toreskaas «Frihetskamp fra prekestol til hjemmefront», side 112. Per forteller videre om da han var med på å hjelpe 4 britiske flygere med klær og mat samt skjulte de ved Stavsjø i noen dager.

Speiderhytta på Heglandsheia
Speiderhytta på Heglandsheia
Foto: Kai Ove Bjerkelund, 25. feb. 2020

Per var også en bærende kraft i speiderbevegelsen i Holla i alle år. Han laget tegningene til speiderhytta på Heglandsheia og gav den navnet «Holvinstua». Intervjuet begynner med at han forteller om dørlåsen i hytta. Han forteller også om juletre-tradisjonen på Ulefoss, vertshuset «Jons» og flere stedsnavn, om skolegang, de gamle bruksveiene, spanskesyken, ungdomsforeninger og arrangementer på Fredheim.

Intervjuere er Kari Baksås og Elsa Stoa. Opptaket ble gjort i 1988.
Varighet: 34 min 40 sek.