Samtale med Ragnhild Moxness

Ragnhild Moxness
Ragnhild Moxness (1899–1989) forteller om arbeidet med boka «Fra det gamle Ulefoss», som hun utga i 1979. Vi får også høre om slekter, mennesker og forhold i dagliglivet på Verket, Sagene og ellers i Holla. Opptaket er fra en pressekonferanse på Telemark Fylkesbibliotek, Ulefoss 13. september 1979.

Ragnhild Moxness (født Bentsen) var ekte Ulefoss-jente. Hun vokste opp i en søskenflokk på elleve på «Kølaplassen», jernværkets gamle mottakssted for trekull fra skogene. 23 år gammel flyttet hun til Kristiania hvor hun jobbet i mer enn 25 år som frisørdame og sminkøse ved Det Norske Teater. Hennes mann, Alf Moxness, var lysmester ved teatret. Som pensjonister bodde de flere år på Tvara, Haugjordet Ulefoss.

Inntektene fra salget av boka «Fra det gamle Ulefoss» ga Ragnhild Moxness til Holla Historielag. Historielaget, som var nyetablert, fikk en fin startkapital på omkring kr 30.000.

Æresmedlem Ragnhild Moxness
Ragnhild Moxness utnevnes til æresmedlem.
Faksimile fra TA 20.09.1979.

I 1982 utga hun boka «En skildring og bilder fra eldre tider på Ulefoss i Telemark». Ragnhild har også skrevet om det gamle Ulefoss i «Ulefoss Avis» og i bedriftsavisa til Ulefos Jernværk, «Ulefos-Nytt» på 1950-tallet.

I 1952-53 laget Ragnhild og mannen Alf flere filmer fra Ulefoss. Her ble stedets kjente personer, og steder presentert, mennesker og bygninger som ikke lenger finnes. Filmene var populære og ble vist flere ganger på Ulefoss i perioden 1953–1979. Holla Historielag har to av filmene.

Ragnhild Moxness ble Holla Historielags første æresmedlem i 1979.

Denne pressekonferansen ble ledet av Arne Johan Gjermundsen og Hans Olav Bærland fra Holla Historielag. Tilstede var også Lillian Nilssen fra biblioteket, Dag V. Larsen fra Telemark Arbeiderblad, Eilert Kvenes fra Varden og Tom Hetland fra Telemarkingen.

Del 1

Fra det gamle UlefossRagnhild forteller først litt om Erik Hollaseter (hør eget lydopptak med Erik her på historielagets nettside) før Arne Johan Gjermundsen presenterer Ragnhild og hennes arbeide for Holla-historien. 

Hun forteller om skriveprosessen og at mange av bildene brukt i boka var utlånt av Johan Lunden fra Ulefoss. Vi hører om jernsmelting på Jernværket og om hennes far, Bent Pedersen Stoa, som kjørte hest for Værket og for Kanalen da den ble bygget (1887–1892).

Ragnhild forteller til slutt om episoder fra det gamle Ulefoss. Om Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) som talte på Tvarasletta i 1897, om Rasmus Nicolay Hansen (1844–1912) på Aaheim Hotel og innvielsen av Valebø kirke i 1903.

Varighet: 25 min 55 sek.

 

Del 2

En skildring og bilder fra eldre tider på Ulefoss i TelemarkRagnhild forteller mer om skriving i Ulefoss Avis og Ulefos-Nytt på 1950-tallet. I 1957-58 hadde hun en trofast leserkrets i Ulefoss Avis hvor Verket og arbeidsfolk spilte hovedrollen i en føljetong som hadde navnet «Folk under jernmerket». 

Vi får høre om Holla gamle kirke, Øvre Verket, modellsnekker ved Ulefos Jernværk Hans H. Kabbe (1870–1949), personer i hennes egen familie, hundegården på Steinsrud og trekullbrenning (kållabrenning). Også litt om begravelsesskikker, de første bilene på Ulefoss, plassen «Sverige» og Jørgen Kållabrennær (Ingebretsen) som var en mester i regning.

På sine eldre dager begynte Ragnhild å male malerier. Flere motiver var fra Ulefoss.

Hans Olav Bærland og Arne Johan Gjermundsen avslutter pressekonferansen med igjen å takke Ragnhild for den store pengegaven som skulle brukes på flere av historielagets prosjekter.

Varighet: 29 min 49 sek.

 

Mer fra Ragnhild Moxness (1899-1989):