Samtale med Trond Trondsen

Trond Trondsen
Trond Trondsen

Trond Trondsen (1922–2013) fra Fen forteller om arbeidet i støyperiet på Ulefos Jernværk fra 1946 til 1989. Han arbeidet først på kupolovnene som de mata med kull for å smelte støpejern fra råjern og støpejernskrap. Etter 1957 brukte de mest oljeovner og elektriske smelteovner.

Trond forteller inngående om de forskjellige støperiprosessene, om lønnsforhold, arbeidstider og fagforeningsarbeid. Han forteller om gode sikkerhetsrutiner, men at ulykker kunne skje i det farlige arbeidet med flytende jern. Dette var i en tid der støvmasker, hørselsvern og annet sikkerhetsutstyr ikke ble brukt.

De siste årene arbeidet den dyktige støyperiarbeideren som formann og kontrollør.

Intervjuer er Gunnar Hørthe. Opptaket er fra 1. april 1998 og ble gjort på oppdrag for Holla Historielag. Varighet: 54 min 49 sek.