Samtale med William Nilssen

William Nilssen (1910–1986)
William Nilssen (1910–1986)
Bildet er gjengitt med samtykke fra sønnen John Holskar Nilssen.
 

I disse opptakene forteller William Nilssen (1910–1986) om det kristne miljøet i Holla før krigen.

William ble født i Holla og bodde der livet ut. Han var sønn av beslagsmed Andreas Nilsen (1875–1944) og Ingeborg Olsdatter (1875–1950). William var gift med Birgit Holskar (1928–2017).

Del 1

William Nilssen (1910 – 1986) var selv aktiv i det kristne miljøet i Holla. Han deltok i byggingen av Ulefoss Bedehus, som ble innviet i 1935 og var leder for ungdomsforeningen på Fredheim, hvor han la ned et stort arbeid. Dessuten var han bl. a. med i Ulefoss mannskor og lærer Tveitanes kor.

«Tveitanes kor» kom i gang i 1924 etter initiativ fra lærer Knut Tveitane (1897-1965). Koret, på over 40 medlemmer, var et blanda kor og ble også kalt Holla ungdomskor. Tveitane var dirigent i koret til etter krigen og koret var dengang en institusjon i Holla. Tveitane var også dirigent for Ulefoss mannskor fra 1925 (30 medlemmer) og Ulefoss Indremisjons Mannskor (10 medlemmer) fra 1947.

I opptaket med William Nilssen fortelles historier fra ulike kristne miljøer i Holla. Flere av personene som William nevner var også hans arbeidskamerater fra Ulefos Jernværk. Vi hører blant annet om Ole Haugen og bibelkjenneren Ola Kabbe.

Varighet: 23 min 48 sek.

Ulefoss bedehus
Ulefoss bedehus etter innvielsen i 1935
→ Se alle navnene
Fra Holla Historielags fotosamling
Tveitanes kor under krigen
Tveitanes kor under krigen
→ Se alle navnene
Fra Holla Historielags fotosamling

Del 2

William forteller mer om personer tilknyttet bedehusmiljøet på Ulefoss. Vi hører bl. a. om Ole Ekestad, Erik Sigurdsen, Gunnar Aasmundsen, Kasper Aasmundsen, Ole Tufte og mange flere.

Om sin far, Andreas Nilssen, forteller William at han var en streng pietist. Han tålte ikke plystring eller kortspill. Selv fotballsko måtte William kjøpe i hemmelighet og gjemme under uthuset.

William forteller mye om den dyktige søndagsskolelæreren Kasper Aasmundsen. Kasper hadde opplevd mye etter mer enn 10 år på hvalfangst. Vi hører om da Kasper satt hos hvalfanger Harald Sandbakken (1894–1919) fra Ulefoss på hans dødsleie i Syd-Georgia i november 1919.

Varighet: 29 min 34 sek.