Samtale med Willy Jørgensen

Willy Jørgensen
Willy Jørgensen

Willy Jørgensen (1920–2001) begynte som læregutt i støyperiet hos Cappelen i 1936 – bare 15 år gammel. Vi får høre ham fortelle fra sitt arbeidsliv som håndformer ved Ulefos Jernværk. Intervjuet bør ha interesse for alle og spesielt for jernverksarbeidere.

Mange husker Willy som en særdeles dyktig håndformer og som en aktiv motstandsmann under krigen.

Se filmen «Lausforming» fra 1980. Der demonstrerer Willy Jørgensen og Johan Johnsen gamle støype- og formemetoder, som fortsatt er i bruk i dag.

Willy Jørgensen tar modellen ut av formen
Willy Jørgensen tar modellen ut av formen
Willy Jørgensen blåser slippmiddel over modellen
Willy Jørgensen blåser slippmiddel over modellen
Les også hans historie i Holla-Minner nr. 8 – 1994 («En uvanlig transport», side 108), da han fraktet dynamitten som ble brukt til å sprenge jernbanebrua ved Tyri i 1945.

Intervjuer er Gunnar Hørthe. Opptaket ble gjort 27. juli 2000.
Varighet: 52 min 38 sek.