Samtaler med Ingebret Briskemyr

Ingebret Briskemyr (1916–2003)
Ingebret Briskemyr (1916–2003)
 

Ingebret Briskemyr (1916–2003) – fra Herregårdshavna på Ulefoss – var motstandsmann og troppssjef i Mil.org under krigen. Historielaget tilgjengeliggjør her en serie med intervjuer, der Ingebret deler av sine omfattende kunnskaper om krigen.

Skautroppene

Som aktiv motstandsmann og troppssjef i Mil.org under krigen hadde Ingebret mye kunnskap om 2. verdenskrig. Bli med på en historietime hvor han sammen med Mil.org tar oss gjennom krigsårene i Holla.

Ingebret forteller om opprettelsen av skauleiren på Lusefjell i Hollaheia hvor unge gutter måtte holde seg i skjul for tyskerne for å unngå arbeidstjeneste og mulig krigstjeneste på Østfronten. Han var troppssjef for en av troppene her.

Ingebret forteller om hvem skautroppen fikk forsyninger fra, om våpenopplæring, sprenging av Lia brua ved Tyri, aksjonen ved Nomevann og tyskernes rassia ved Håtveitsetre og Tønnestulen. Vi får høre om tyskernes kapitulasjon, russerleiren i Valebø, behandlingen av angivere, flyslepp og flyet som falt ned på Øra på Ulefoss.

Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket ble gjort i 1979 på oppdrag for Holla Historielag. Varighet: 59 min 46 sek.
 

Mil.org i Holla

Ingebret Briskemyr (1916–2003) forteller om Mil.org og diverse hendelser i Holla under 2. verdenskrig.

Intervjuer er Kari Baksås. Opptaket ble gjort i 1979 på oppdrag for Holla Historielag. Varighet: 30 min 16 sek.
 

Fredsdagene på Ulefoss

Ingebret Briskemyr (1916–2003) forteller om fredsdagene på Ulefoss i 1945. Om behandlingen av nazistene. Han forteller om den store St. Hans feiringen på Tveit i 1945 hvor hele bygda møtte frem. Her var dans, musikk og kostymetog. Stor 17.mai feiring hvor også russiske krigsfanger fra Valebø deltok med selvlagde musikkinstrumenter.

Ingebret forteller at selv om det fortsatt var stor vareknapphet var ulefossingene ved god helse og så lyst på fremtiden.

Intervjuer er ukjent. Opptaket er udatert. Varighet: 13 min 48 sek.