Bernt Solvoll: Bjønnestilla

Høsten 2022 restaurerte Holla Historielag bjønnestilla på Gampeleggeåsen ved Igletjenn.
Slikt blir det sang av, må vite…….♩♫♩

 
Varighet: 3 min 6 sek.
Publisert på YouTube: 16. september 2022
Hør flere sanger av Bernt Solvoll.