Bjønnestilla i Nukedal

Dette er et video-opptak fra en tur til bjønnestilla ved Igletjenn i Nukedal i 2005.

Rettelser til video-opptaket
• Johannes Johannessen Heisholt, som skjøt to bjørner her på 1860-tallet, døde i 1900 (ikke i 1891).
• Bjørneskytteren var oldefar til Hans J. Heisholt (ikke Hans N. Heisholt, slik det opplyses i filmklippet).
 

Varighet: 4 min 41 sek
Videograf: Kai Ove Bjerkelund
 
Mer om bjønnestilla
• Se video-opptakene fra restaureringsarbeidet i september 2022.
  Du finner dem via hovedmenyen: Bilder-Lyd-Video | Video | Lagsaktivteter-fanen
• Hør Bernt Solvolls sang om bjønnestilla.
  Du finner den via hovedmenyen: Bilder-Lyd-Video | Video | Musikk-fanen