Filmklipp fra Ulefoss i 1952

Dette er en av filmene Ragnhild Moxness og mannen Alf tok opp på Ulefoss omkring 1952. Her blir noen av stedets kjente personer og steder presentert, mennesker og bygninger som ikke lenger finnes. Filmklippene viser litt av miljøet, moter, biler og livet på Ulefoss for over 70 år siden.

NB! Oppptaket er uten lyd.

Opptaket ble gjort i 1952.
Varighet: 11 min. 32 sek.
Fotografer: Ragnhild og Alf Moxness
 

Opplysninger til filmklippene

[1] – Fra 0–35 sek

 • Vi ser Ulefossen og kanalbåten «Nordsjø» som ankommer Ulefoss sluse fra Eidselva.
 • Forbruksforeningen/gamlebanken.
 • Krøsset med Slusevokterboligen på venstre side og Sanitærbygget (bygget 1949) i bakgrunnen. Ukjent syklist og to gamle biler.
 • Pakkbua til Foreningen med oppslagstavler og kinoreklamer.
 • På parkeringsplassen ser vi hester fra Holla gård eller Søve med melkedunker på kjerre.
 • 2 gamle biler. Den rødbrune bilen kan tilhøre Karl Hammerstad?
 • Vi ser pipa til tresliperiet hos Ulefos Jernværk som Holla historielag i samarbeid med Carl Diderik Cappelen fikk lyssatt i desember 2021.

[2] – Fra 35 sek til 1 min 47 sek

 • Ved Sanitærbygget. Vi ser Sigvart Svendsen som solgte fisk. Venterom og Peder Lommeruds lille kiosk. Drosjesentral. Også frisørsalong her og senere mange forskjellige butikker og næringsdrivende.
 • Krøsset med Aalls høvleri og Lille Ulefoss bakenfor.
 • Bent Bentsens kjøttforretning. Startet av broren Peder i 1904. De var brødrene til Ragnhild Moxness.
 • Sønn til Bent, Arne Bentsen (Brugård), krysser veien. Han overtok kjøttforretningen.
 • I dag Stavåsens bolig og antikvitetsforretning.
 • Strengen-bussen med sykler foran og en annen buss ankommer.
 • Mor og datter kan være Anne Odinsen og datter (?).
 • Trolig ser vi gartnerbua til Einar Borgen hvor han selger grønnsaker og drosjebilen til Peder Pedersen (?).
 • Vi ser Einar Jespersen og trolig Svein Tufte og mora Ingeborg? Bakenfor ser vi Gudrun Lommerud med hvit hatt (søster til Ragnhild Moxness).

[3] – Fra 1 min 47 sek til 2 min 52 sek

 • Posthusgården med inngangen til dr. Ragnar Brane. Glimt av huset hvor Trygve Trondsen og Asbjørn Trondsen bodde.
 • Vi ser Posthusgården, Slusevokterboligen (fra 1892) og pipa til tresliperiet hos Cappelen.
 • Minnesmerke (fra 1946) over falne under krigen ved Herredshuset (fra 1935). På 1980-tallet ble krigsminnet flytta til Holla kirke.
 • Vi ser noen filmklipp fra Lanna. Tvara handelslag og Meieriet (brant 1987), skomaker Jensens hus (gult hus) og rørlegger Rye-Kittilsens hus med rørleggerbua på utsida. Eika bakenfor.
 • Deretter ser vi sliperiet (nyoppusset etter brann i 1951), Ulefossbrua fra 1933, høvleriet (fra 1880) og sagbrakka (fra 1885).
 • Vi ser det røde huset med to vinduer som Einar Tufte leide i mange år.
  Deretter ser vi «Lasarettet/Hospitalet». Syke folk ble isolert der under dysenteri-epidemien «Blodsotta» i 1859. Huset står fortsatt. Asbjørn Odden var en av de siste fastboende.
 • Vi ser huset på «Haugen» hvor bl.a. Ole og Gunhild Lindalen bodde til 1981.
 • Nedenfor ser vi det lille huset på «kølabånn».
 • Vi ser kjerraten (drar stokken inn til saga) og trolig Gustav Karlsen samt Hjalmar Austad (?) med hest og kjerre. Hva har han på kjerra? Ved?
 • Disponent ved Aall Ulefos Brug, Arvid Lundvall, sin bolig (hvitt hus) ved lille Ulefos. I 2024 utleid til Reidar Holstad.

[4] – Fra 2 min 52 sek til 4 min 50 sek

 • Vi ser en rekke plasser som;
  Romnes kirke, ukjent veikryss, Ringsevjaplassene (revet ca. 1955), Kåsa, Sandbakken, Haugjordet, Kamperhaug (bak trygdeheimen/rådhuset) og Tangen (nedbrent 1982), øvre Verket, nedre Verket (revet 1960), Ringsevja, flere hus på øvre Verket, Brygga, Øra med kuer og hester og Haugbygningen.

[5] – Fra 4 min 50 sek til 6 min 25 sek

 • Vi ser Nedre Verket med arker sett fra Sagbukta, Sentrumskaféen og uthuset som historielaget restaurerte.
 • Tømmerklubber i Sagbukta, Cappelens sag, en del klipp fra nedre Verket, Haugbygningen og noen ukjente personer(?). Trolig ser vi Kristian Finkenhagen (med hatt).
 • Et glimt av Kapteinsbygningen som ble flytta hit fra Hørte-verket i Sauherad.

[6] – Fra 6 min 25 sek til 9 min 2 sek
Her kommer filmklipp fra Jernværket:

 • Fergestedet, tingstua, gjestgiveriet og vertshuset «Jons» ved porten til Jernværket samt en hestevogn.
 • Vi ser Harald Solvoll, Bent Bentsen på rød traktor, Harald Finkenhagen, Fritjof Åmot og mange ukjente personer.
 • Harald Haraldsen og ukjent mann.
 • På modellverkstedet ser vi Johan Lunden, Hans Kabbe, Selmer Kabbe og Trond Trondsen(?).
 • Arbeidere i støyperiet som spar vekk sand og tømmer kupa.
 • Karsten Halvorsen kjører ut gods med lastebil H-1205.

Fra Holden:

 • Torunn Grini (?) med hund.
 • Voksne og barn i «Ulefos Jernværks barnehave». Hvem ser vi? «Barnehagetanta» helt til høyre er trolig Emilie Sundet.
 • Gartneriet i Holden. Hvem er gartneren? Rolf Stenerud? Hvem er dama?

[7] – Fra 9 min 2 sek til 11 min 32 sek

 • Vi ser plassene Kamperhaug og Tangen (nedbrent 1982) samt Norsjø.
  Holla kirke, Gleden («Sorgenfri») med fire leiligheter fra 1890 som brant i 1971, huset på «Hott» hvor bl.a. Olav Søve og Aasmund Bentsen bodde og øvre Sandbakken.
 • Mann med ljå er Hans Sandbakken og vi ser kona Mathilde i døråpningen på øvre Sandbakken. I neste klipp ser vi trolig Gunhild Wahlin (med hatt, veske og paraply/stokk).
 • Øvre Sandbakken er revet. Lå ved parkeringsplassen (rundkjøring) ved nye Ulefoss skole.
 • Nedre Sandbakken (revet i 2021 – tømra fra 1600-tallet tatt vare på av historielaget).
 • Setrekåsene (nedbrent 2024) og Hestekåsene.
 • Kronborghusa hvor Karl og Ellef Kronborg bodde. Halvor Ramtoft nytt hus der.
 • Øvre Dreier og Cappelens Furustul.
 • Vi ser Ragnhild Moxness gående langs stakittgjerde.
 • Fra toppen av Kullhusbakken. «Per Trondsens hus» (revet 1972). Far til Ragnhild Moxness, Bent P. Stoa, bodde der en stund. Familiene Olaf Skårdal og Ragnar Haukedal var de siste bosettere.
 • To ukjente personer. Mann med stokk og kvinne i rød kjole.
 • Holla gård (oppbygd 1869 etter brann), Raubygningen (Sveitserboligen – våning for Holla nordre) og Holla kirkeruin (kirken revet 1878 – restaurert som ruin 1923-25).

Mer fra Ragnhild Moxness (1899-1989):