Høsttur til Statsarkivet i Kongsberg i 1994

Annonse i Varden 12.09.1994

Videoklipp fra Holla Historielags høsttur til Statsarkivet i Kongsberg lørdag 15. okt. 1994. 48 deltakere fikk omvisning og en innføring i Statsarkivets oppgaver av statsarkivar Nils Johan Stoa.

Ulefossingen Nils Johan Stoa var fra 1984 statsarkivar i Oslo og deretter statsarkivar og leder for Statsarkivet i Kongsberg fra opprettelsen i 1994.

På Kongsbergturen besøkte historielaget også Bergverksmuseet.

Opptaket ble gjort 15. okt. 1994.
Varighet: 3 min. 19 sek.
Videograf: Tormod Halvorsen
 
Statsarkivet i Kongsberg
Statssekretær i Kulturdepartemenetet Ole-Jørgen Johannessen «klippet snora» under den offisielle åpningen, som fant sted fredag 18. nov. 1994 – etter en tre-årig byggeperiode. Men allerede to måneder tidligere – den 15. september – ble lesesalen åpnet for publikum.

Ved åpningen hadde Statsarkivet 10 ansatte med statsarkivar Nils Johan Stoa i spissen. Arkivet rår over et bygg på 4.500 m2 og et magasin på om lag 20.000 hyllemeter.

I 1994 ble arkivet i Kongsberg omtalt som et av «de mest moderne og velutstyrte i Europa».