Intervju med Ruth Bærland om slekter i Holla

NB! Publiseres torsdag 11.mars 2021

Opptaket ble gjort i 1990.
Varighet: 12 min 49 sek.
Videograf: Kai Ove Bjerkelund