Intervju med Ruth Bærland om slekter i Holla

NB!
Publiseres 11.03.2021.

Opptaket ble gjort i 1990.
Varighet: 12 min 49 sek.
Videograf: Kai Ove Bjerkelund