Kåseri om gamle Berget

Del 1
Innledning ved Torgeir Hegland og et lite klipp fra musikalske innslag ved Hege og Monica Bjerkelund.
Varighet: 5 min 21 sek.

Del 2
Geir Haatveit forteller om de eldste husene i Bergegata og personene som bodde der. Vi starter ved Lindalen og beveger oss i retning Bjørnstad og Bjønnegrinna på toppen av Kirkebakken.

De eldste husene ble bygget på 1890-tallet, og Bergegata var skillet mellom Helgeroa og Prestegårdens eiendommer. Mange bosettere her drev egen virksomhet. Her var blant annet sagbruk, butikker, kiosk, skomaker, drosjevirksomhet og snekkerverksted.

Vi får høre mange historier og det leses fra Svein Bjerkelunds artikkel i Holla-Minner 1996 om hans oppvekst på Berget.

Varighet: 31 min 58 sek.

Del 3
Geir beretter mer fra Bjønnegrinna og fortsetter til Gretslund (gml. Margretes Lund/Gretes Lund) og husene i Hollaveien til Lindgrenshaugen. Lindgrenshaugen fikk navn etter alle «Lindgrimsmedene» som drev smedvirksomhet her i mer enn 150 år. Opprinnelig het stedet Haugbakken. Vi ser bilder av de gamle smiene og får høre mange historier om smedene. Bildet viser smed Nils Karlsen Lindgren utenfor smia i 1951.

Det orienteres om den gamle boplassen Hollahagen før Else Skafte til slutt forteller om bilder som viser arbeidere ved Holla gård.


Opplysninger til dette kåseriet er innsamlet av Geir Haatveit, Nancy Lunde, Else Skafte, Dordi Solberg, Kai Ove Bjerkelund, Signe Asplund, Johanne Henriksen og Harald Nordh. Det er Harald Nordh som viser bilder av hus og personer på storskjerm.

Kåseriet er nedskrevet og tatt inn som egen artikkel i Holla-Minner nr. 29 – 2015. Artikkellisten nedenfor viser andre artikler fra Berget inntatt i Holla Historielags årbok «Holla-Minner».

Varighet: 42 min 23 sek.
 
Opptakene er fra et møte på RIBO den 1. april 2009 med 80 tilhørere.
Arrangør: Brukerrådet på RIBO
Samlet varighet: 1 t 19 min 42 sek.
Videograf: Kai Ove Bjerkelund

Holla-Minner: artikler om Berget
ForfatterTittelUtgÅrLenkeUtgNrSide
Haatveit, GeirBerget201529148
Hegland, BarbroBerget Bedehus202034119
Auensen, OleBerget Misjonsforening 80 år200620134
Roland, Ole KåreBjørnstad – løkka på Berget for fotball og leik20193334
Hedlund, GerhardFra handmakt og hest til maskindrift Holla gård200923162
Bjerkelund, Kai Ove
   & Haatveit, Geir
Fra kirke til ruin til kirkeruin (ny)20173194
Moen, Nils JakobFra min ungdom på Berget20163098
Bjerkelund, Kai OveGravplassystemet og gravminner Hollahøyden20102493
Hansen, PederHolla Gård 18791995992
Hedlund, GerhardHolla Gård på 1960-tallet201933135
Bjerkelund, Kai OveHolla prestegård20183228
Tufte, Per BerntJohn Nilsen Lindgren – smed på Berget1992690
Bjerkelund, SveinOppvekst på Berget i etterkrigstiden19961013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *