Minneplata på Lusefjell

På Lusefjell ved Viftingen, vest for Øvre Stavsjø, hadde Milorg i Holla skaugutteleir fra september til november 1944 for 32 menige og 3 befal. Leiren eller «cella» ble blant annet opprettet for at unge menn fra Ulefoss kunne holde seg skjult for å unngå AT-mobilisering og mulig tjeneste i kamper på Østfronten for tyskerne.

Ordre om å bygge leiren ble gitt 14. september 1944 og i løpet av to uker var hele leiren ferdig bygget med materialer fra området og bemannet. Leiren, som gjerne gikk under betegnelsen Luse-leiren, besto av fire enkle 8-manns brakker, samt kjøkken og offisersmesse. Leiren («cella») ble ledet av Trond Ekestad, Ingebret Briskemyr og Olav Asbjørn Jørgensen. Rundt 1. desember 1944, etter 60 dagers tjeneste med våpenøvelser og aksjoner, ble cella oppløst og guttene sendt hjem. Leiren ble revet etter krigen.

Minneplata, gitt av firma S.D. Cappelen, ble avduket av Ivan Jensen 18. september 1994, nøyaktig 50 år etter at leiren ble bygget. 16 av veteranene var tilstede ved avdukingen, samt en del andre interesserte.

I dette videoopptaket får vi høre taler av Per Bernt Tufte fra Holla Historielag, daværende ordfører i Nome, Miklos Vassanyi, samt Milorg-veteranene Ivan Jensen og Ingebret Briskemyr.

Disse bodde i Lusefjell-leiren:

 1. Arne Andersen
 2. Karsten Andreassen
 3. Halvor Boklund
 4. Jonas Boklund
 5. Ingebret Briskemyr (befal, nestkommanderende troppssjef) *
 6. Kristen Briskemyr
 7. Harald Bærland *
 8. Harald Deilhaug
 9. Kristoffer Eie *
 10. Trond Ekestad (befal, leirsjef)
 11. Kåre Fjeldstad *
 12. Såmund Grini *
 13. Alfred Halvorsen (skiftet navn til Lindheim) *
 14. Julian Hovland *
 15. Ivan Jensen *
 16. Arne Juliussen *
 17. Hans Juliussen
 18. Asbjørn Jørgensen
 19. Evald Jørgensen
 20. Olav Asbjørn Jørgensen (befal, troppssjef)
 21. Willy Jørgensen *
 22. Anders Kronborg *
 23. Gunvald Kåsa
 24. Henry Lindgren *
 25. Henning Lithell
 26. Arne Løvbugten
 27. Finn Otekjær *
 28. Sverre Solvang
 29. Hans Solvold
 30. Alfred Tobiassen *
 31. Einar Tufte
 32. Nils Tveit
 33. Kittil Tveitstul *
 34. Andreas Vibeto
 35. Arnt Waal
* = avbildet nedenfor
Følgende 16 veteraner var tilstede under avdukingen:
Veteraner ved avdukingen
Veteraner fra Milorg-cella på Lusefjell samlet rundt minneplata.
1. rekke fra venstre: Alfred Lindheim, Kittil Tveitstul, Henry Lindgren, Kåre Fjeldstad, Halvor Lommerud (som var med i byggeperioden)
2. rekke fra venstre: Anders Kronborg, Alfred Tobiasen, Willy Jørgensen, Ivan Jensen, Såmund Grini, Ingebret Briskemyr, Arne Juliussen
3. rekke fra venstre: Harald Bærland, Kristoffer Eide, Julian Hovland (delvis skjult), Finn Oterkjær
Videoopptak for Holla Historielag
Opptaket ble gjort 18. september 1994.
Varighet: 20 min 45 sek.
Videograf: Tormod Halvorsen
Litteratur om Lusefjell-leiren:

Minneplaten i terrenget
Gammel ovn  Minneplata