Restaurering av Stallane – del 1

Sommeren og høsten 2019 restaurerte en dugnadsgjeng i Holla Historielag Stallane – den siste kombinerte skogsarbeiderkoie og stall i bygda og området. Bernt Solvoll har filmet dugnadsarbeidet.

I del 1 får vi høre om den første rekognoseringen 13. november 2018. Deretter følger opptak fra oppstarten 29. mai 2019 og den videre dugnadsinnsatsen gjennom sommeren.

Se også Restaurering av Stallane – del 2.

Publisert: 18.03.2020
Varighet: 22 min. 37 sek.
Kilde: Bernt Solvoll / YouTube.