Restaurering av Stallane – del 2

Sommeren og høsten 2019 restaurerte en dugnadsgjeng i Holla Historielag Stallane – den siste kombinerte skogsarbeiderkoie og stall i bygda og området. Bernt Solvoll har filmet dugnadsarbeidet.

Del 2 av opptakene viser dugnadslaget i aktivitet fra 12. august 2019 og fram til siste spiker ble slått den 4. november 2019.

Se også Restaurering av Stallane – del 1.

Publisert: 19.03.2020
Varighet: 32 min. 39 sek.
Kilde: Bernt Solvoll / YouTube.