Riving av tømra på Kjerkebakken


Arbeidet med å demontere tømra blei påbegynt 8. mars 2021 og er nå avslutta. Her er videodokumentasjonen av rivingsarbeidet.

«Det er brent og rivi for mange gamle hus i Ulefoss dei siste åra. Styret i Holla Historielag ville ikkje at det skulle skje ein gong til for Sandbakkens hus i Kjerkebakken. Ein dugnadsgjeng på 11 sørga for at tømra blir tatt vare på, og vi har vilje og håp om at det er mulig å få opp huset igjen – helst på Øvre Verket der tømra sto fram til 1757.
Følg med kva som skjer.

NB! Tømra er bare 30 år yngre enn Jernværket!»

Gunnar Sanden
Styreleder Holla Historielag

 
Publisert: 19.03.2021
Varighet: 5 min. 30 sek.
Video & foto: Jan Odinsen
Redigering: Bernt Solvoll