Holla-Minner

Holla-Minner er historielagets årbok og inneholder artikler av lokalhistorisk interesse.

Den aller første årboka ble utgitt i 1986 – den gang under navnet Iginga. Før neste utgivelse i 1988 ble navnet på årboka omdøpt til Holla-Minner.

Årbøkene inneholder totalt 792 artikler som samlet fyller 5.658 sider. De første utgavene er heftet, men fra og med 1997 er de innbundet. Sidetallet varierer fra 94 til 224 sider. 2020-utgaven er den 34. i rekken.

De fleste av utgavene kan bestilles fra Holla Historielag.