Holla-Minner

 
Holla-Minner er historielagets årbok og inneholder artikler av lokalhistorisk interesse.

Den aller første årboka ble utgitt i 1986 – den gang under navnet Iginga. Før neste utgivelse i 1988 ble navnet på årboka endret til Holla-Minner.

Årbøkene inneholder over 830 artikler som samlet fyller 6.330 sider. De første utgavene er heftet, men fra og med 1997 er de innbundet. Sidetallet varierer fra 94 til 240 sider. 2023-utgaven er den 37. i rekken.

De fleste av utgavene kan bestilles fra Holla Historielag.
Utgaver som er eldre enn 10 år gamle kan leses fritt i Nettbiblioteket, som er Nasjonalbibliotekets digitale samling.
Se komplett liste over tilgangsstatus i Nettbiblioteket for hver enkelt utgave av Holla-Minner.