Holla-Minner

 
Holla-Minner er historielagets årbok og inneholder artikler av lokalhistorisk interesse.

Den aller første årboka ble utgitt i 1986 – den gang under navnet Iginga. Før neste utgivelse i 1988 ble navnet på årboka endret til Holla-Minner.

Årbøkene inneholder over 830 artikler som samlet fyller 6.090 sider. De første utgavene er heftet, men fra og med 1997 er de innbundet. Sidetallet varierer fra 94 til 224 sider. 2022-utgaven er den 36. i rekken.

De fleste av utgavene kan bestilles fra Holla Historielag.